Local Registration Fees

הרשם כאן

דמי הרשמה (כולל מע"מ)

 

 

רישום

רישום מוקדם

עד 7 ביוני 2019

רישום רגיל

מ-2 יוני עד 1 בספטמבר 2019

רישום מאוחר

מתאריך 2 בספטמבר 2019

משתתף

750 ₪

800 ₪

850 ₪

סטודנט 600 ₪ 600 ₪ 600 ₪
*תעריף יומי 150  150  300 
*עבור סטודנטים בלבד

 

ההרשמה לכנס כוללת

  • השתתפות בהרצאות  (כולל תרגום סימולטני באולם המליאה)
  • ארוחות צהרים והפסקות קפה וכיבוד
  • 30.10.19 ארוחת ערב חגיגית  הכוללת הופעות אומנותיות של חניכי פנימיות (*הגעה עצמאית)

אפשרויות תשלום

דמי הרשמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

  • כרטיס אשראי (ויזה |  מאסטר קארד  |  דיינרס  |  אמריקן אקספרס  |  ישראכארט).
  • המחאה לפקודת: ארטרא בע"מ, ת.ד. 9352, תל אביב 6109202
  • העברה בנקאית עבור: ארטרא בע"מ, בנק לאומי, סניף 624, עמק הברכה, תל אביב, חשבון 262200/12

ההרשמה המקוונת והתשלום בכרטיס אשראי, יתבצעו באמצעות שרת מאובטח.

תנאי תשלום

גביית התשלום תמורת ההרשמה - על ידי ארטרא בע"מ מיד עם קבלת טופס ההרשמה.
החזר התשלום יעשה בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.

ביטול הרשמה והחזר תשלום

למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תגיע אל מזכירות הכנס בכתב, יוחזר תשלום לפי הפירוט הבא:

  • תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצעה במהלך 7 הימים הקודמים למועד הכינוס – החזר כספי מלא בניכוי 100 ₪ דמי טיפול
  • עד תאריך 1 במאי 2019 - החזר כספי מלא בניכוי 100 ₪ דמי טיפול
  • מתאריך 2 במאי ועד01 בספטמבר 2019 – 50% דמי ביטול
  • מתאריך 2 בספטמבר 2019 – לא יינתן החזר כספי

הרשם כאן