ועדות הכנס

ועדת ההיגוי לכנס הבינלאומי בישראל באוקטובר 2019

יו"ר הוועדה, פרופ' עמנואל גרופר, נשיא FICE-International, פרופ' לחינוך בקריה האקדמית אונו
סגן יו"ר הוועדה, יואב אפלבוים, חבר הנהלת FICE International, יו"ר העמותה לקידום ילדי פנימיות הרווחה בישראל, מנהל מוסד אהבה


עו"ד רוני מלכאי אייריש, מנכל"ית הפורום הציבורי לכפרי נוער ופנימיות 
ד"ר ויקטור וייס, חבר הנהלת הפורום הציבורי כפרי נוער ופנימיות
פרופ' טובה הרטמן, דקנית הפקולטה למדעי הרוח, הקריה האקדמית אונו
איילה רשף , דוברת ומנהלת תקשורת שיווקית ואירועים, הקריה האקדמית אונו
רון פרייזלר, מנהל האגף לחינוך והדרכה בפנימיות, המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער, משרד החינוך
יוסי זגורי, סגן מנהל האגף לחינוך והדרכה בפנימיות, המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער, משרד החינוך
רקפת בן גיא, סגן ראש מנהל שירותים אישיים וחברתיים ומנהלת שירות ילד ונוער חוץ ביתי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ד"ר רונית צור, מנהלת שרות דיור חוץ-ביתי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ורדי עמיר, מפקחת ארצית-פנימיות שירות ילד ונוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אוסאמה אבו-דאוד, חבר הנהלת FICE-Israel, מנהל מוסדות אבו דאוד
פרופ' ענת זעירא, מנהלת תחום המחקר במכון חרוב ונציגת חרוב בווועדה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רמי בנבנישתי, יועץ לוועדה, האוניברסיטה העברית בירושלים (אמריטוס)
ירון בראון, מנכ"ל עמותת ילדים בסיכוי
עדנה גלבוצקי, סמנכ"ל תוכן, ילדים בסיכוי
חיים רובוביץ, מנכ"ל עמותת דרך כפר
דותן לוי, מנהל מכון החינוך, עמותת דרך כפר
מיכל אטינגר, ראש תחום חינוך פורמלי וחוץ ביתי, נציגת עמותת ג'וינט-אשלים 
נועם שפר, מנהל כפר הנוער עיינות, יו"ר מנהלי כפרי הנוער
שלמה ישי, מנכ"ל העמותה לפיתוח מקצועי, הסתדרות המורים 
שרה ישראלי, הסתדרות המורים
צביקה הויזליך, נציג עמותת אפשר
ד"ר חזי אהרוני, נציג עמותת אפשר 
ד"ר אילנה טישלר, חברת הנהלת FICE-Israel, מנהלת כפר הנוער בן שמן
ד"ר אלכס שניידר, חבר הנהלת FICE-Israel , והסתדרות המורים

מתאם הוועדה, שחר שומן, מנכ"ל העמותה לקידום ילדי פנימיות הרווחה בישראל

הוועדה המדעית

יו"ר, פרופ' שלהבת עטר-שוורץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' טובה הרטמן, הקריה האקדמית אונו
פרופ' עמנואל גרופר, הקריה האקדמית אונו
ד"ר עומר מזעאל, הקריה האקדמית אונו
עו"ד רוני מלכאי אייריש, מנכ"לית הפורום הציבורי לכפרי הנוער והפנימיות
ד"ר ויקטור וייס, חבר הנהלת הפורום הציבורי לכפרי נוער ופנימיות
נתמר הלל, מנהלת האגף לשירותים פסיכוסוציאליים, המנהל לחינוך התישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, משרד החינוך
רון פרייזלר, מנהל האגף לחינוך והדרכה בפנימיות, המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער, משרד החינוך
דוד כהן לוי, מנהל היחידה לאמנויות, המנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועלית הנוער
ד"ר רונית צור, מנהלת שרות דיור חוץ-ביתי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
מיכל אטינגר, ראש תחום חינוך פורמלי וחוץ ביתי, נציגת עמותת ג'וינט-אשלים
ד"ר אילנה טישלר, חברת הנהלת FICE-Israel, מנהלת כפר הנוער בן שמן
פרופ' רמי בנבנישתי, האוניברסיטה העברית בירושלים
דותן לוי, עמותת דרך כפר
פרופ' שלמה רומי, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר יפית סולימני איידן, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ערן מלקמן, אוניברסיטת אוקספורד
פרופ' רויטל סלע-שיוביץ, הקריה האקדמית אונו
צביקה הויזליך, עמותת אפשר
מרים גילת, עמותת אפשר
עדנה גלבוצקי, עמותת ילדים בסיכוי
ד"ר עדינה הופנוג-אסולין, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אלכס שניידר, הנהלת FICE-Israel והסתדרות המורים

חברי וועדה עמיתים מחו"ל:

פרופ' ג'ים אנגלין, אוניברסיטת ויקטוריה בקנדה
פרופ' איוון סורין, אוניברסיטת טיטו מיורסקו בבוקרשט, סגן נשיא FICE רומניה
ד"ר אנה שמיד, האוניברסיטה למדעים יישומיים, ציריך, שוויץ