קול קורא

  פורמט אפשרי להצגה בכנס: 

 

הצגת נושא במושב נושאי: כל הצגה תוגבל ל־15 דקות + 5 דקות לדיון לכל מרצה במסגרת מושבים של 60 דקות, בה יציגו ארבעה משתתפים/ות. 
שולחנות עגולים : מפגשים של 60 דקות המתמקדים בדיון פעיל ובדיון בנושא מסוים.  מטרת השולחנות העגולים, לעודד רב־שיח בין משתתפי הכנס מארצות שונות ובעלי תפקידים סביב תחומי עניין משותפים. כל משתתף/פת מוזמן/נת להציג את הנושא בו ירצו להשתתף בשולחן עגול.
סימפוזיון: מושב של 60 דקות ובו מספר הרצאות (עד ארבע) סביב תימה מסויימת שתוצע על ידי היו"ר המוצע של הסימפוזיון. על המציעים את הסימפוזיון להגיש את שם היו"ר המוצע, שמות המציגים, תקציר של המושב ותקציר של כל אחת מההרצאות הספציפיות עם שמות הדוברים.
סדנה: משך  כל אחת מהסדנאות תהייה עד 60 דקות. הסדנאות מיועדות  להצגה על ידי המשתתפים, פעילויות ייחודיות המתקיימות במוסדם. הסדנאות כוללות בדרך כלל הצגה של גישה טיפולית/מחקרית/פדגוגית מסויימת על ידי מספר משתתפים המקנה לשומעים היכרות עם גישה זו על מנת אולי ליישמה בעתיד.
הצגת פוסטר (כרזה):  הצגת כרזה  מאפשרת  להציג פרויקטים נוספים, מודלים לעבודה, מחקרים וממצאי מחקר. להצגת הכרזות תינתן יחידת זמן במהלך הכנס, שבה המבקרים יוכלו להתרשם ולשאול שאלות את המציגים. 
 
 • מן השדה"
 על מנת לאפשר למוסדות חינוך פנימיתיים בארץ ובעולם להציג את פועלם: פרויקטים, מיזמים, רעיונות ויוזמות שיושמו,  תתאפשר במסגרת הכנס  הצגה של עשרים דקות  של פרויקט ייחודי או עבודה ייחודית שנעשתה בפנימייה/כפר נוער/עבודה עם ילדים בסיכון/הורי הילדים/הצוות בפנימייה.
את ההצעות להצגה מן השדה יש להעלות במסגרת הקול קורא ( לחץ כאן כדי לשלוח את התקציר באמצעות המערכת המכוונת. )   לבחור בהרצאה LECTURE   ולציין "מן השדה" ואת שם היוזמה 
ההצעה תכלול : 
• פרטי המגישים 
• מוסד
• דואר אלקטרוני
• טלפון 
• רציונל התכנית, תוכנה, אופן היישום ובמידה וקיימת גם  הערכה  לאופן יישומה .
 
הפרויקטים יוצגו בחלונות זמן של שלושה פרויקטים   בשעה.
 

נושאי הכנס 

Better Future Opportunities for Children and Young People in Multicultural Societies
אתגרים בחינוך ובטיפול בילדים, בבני נוער ובצעירים בחברות רב־תרבותיות
 

מבנה הכנס:

הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבים נושאיים, שולחנות עגולים,  סדנאות והצגת פוסטרים (כרזות) . 
במושבי המליאה יוצגו הרצאות של מרצים מרכזיים בנושאים שונים.  בנוסף, יתקיימו מושבים שבהם יוצגו מגוון נושאים שיפורטו בהמשך. כמו כן, יתקיימו שולחנות עגולים שמטרתם לעודד רב־שיח בין משתתפי הכנס מארצות שונות ובעלי תפקידים מגוונים סביב תחומי עניין משותפים, סדנאות שבהן יציגו המשתתפים פעילויות ייחודיות המתקיימות במוסדם וכן אפשרות להצגת כרזות .  
אנו מזמינים אתכם להגיש תקצירים להרצאות, לשולחנות העגולים, לסדנאות, או לפוסטרים על פי הקטגוריות והנושאים שלהלן:   
חינוך וטיפול חוץ ביתי (פנימייה ואומנה)
 
 • סטנדרטים ותקני איכות בתחום החינוך החוץ - ביתי   
 • ממצאי מחקר בנושא חינוך חוץ-ביתי וילדים ונוער במצבי סיכון, למשל: איכות חיים של ילדים ובני נוער בפנימיות, שביעות רצון ותפקוד, הקשר עם ההורים של ילדים ובני נוער בהשמה חוץ ביתית
 • קידום התחום הלימודי בקרב ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית
 • הדרכה והכשרת סגלים  לטיפול וחינוך ילדים ונוער במצבי סיכון
 • הטיפול בבוגרים והמעבר מהפנימייה לעולם הפתוח 
 • חדשנות פדגוגית בפנימייה    
 • גישות חדשות בטיפול בילדים ובני נוער בפנימייה
 • הצגת פרויקטים ייחודיים שפותחו וייושמו בפנימייה או ברשת פנימיות
 • ילדים ובני נוער בסיכון בהשמה – אוכלוסיות מיוחדות במסגרות פנימייתיות: ילדים ובני נוער ערביים (כולל המגזר הבדווי), חרדים ועולים, להט"בים, מהגרים, פליטים וקטינים לא מלווים.
 • זכויות של ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית ופנימייתית וקידום חקיקה בנושא
 • התבגרות ופיתוח זהות בהשמה חוץ-ביתית
 • החיים בחברה רב תרבותית
 • נוער וגלובליזציה
 • נוער מהגר  מנותק 
 • ייעוץ וטיפול בחברה רב תרבותית
 • ההקשר הישראלי להשמה חוץ-ביתית 
 • עלית הנוער -הסיפור הישראלי הייחודי ומודל כפר הנוער
 • שרות צבאי כאתגר חברתי ומשמעויותיו על נוער בסיכון
 • התפתחויות בחקיקה ובמדיניות  
 
בנוסף, הכנס יכלול סוגיות המתייחסות באופן כללי לאוכלוסיות של ילדים במצבי סיכון וסכנה גם בקהילה, למשל:
 • מצבי לחץ וטראומה 
 • מצבי פליטות  
 • מצבי סיכון עמם מתמודדים נוער לסבי, הומוסקסואלי, טרנסג'נדרי וביסקסואלי (LGBTQ): 
 • קורבנות ושורדי/ות של התעללות והזנחה במשפחה
 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בכנס:

אנשי מקצוע בתחומי החינוך, הרווחה, מדעי החברה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, משפט וכלכלה המעוניינים/ות להציג את עבודתם/ן בכנס, מוזמנים/ות להגיש תקצירים לוועדת התוכנית של הכנס. תקצירים אלו יכולים להיות למושבים סביב נושא, לסדנאות, להרצאות קצרות, להצגת פוסטרים בנושא מסוים ולשולחנות עגולים. התקצירים יוגשו בהתאם להנחיות שיפורטו בהמשך. חברי הוועדה המדעית של הכנס מן הארץ ומחו"ל יסקרו את התקצירים, והנבחרים מביניהם ישובצו בתוכנית הכנס.  
הודעה על קבלה או דחייה תישלח למציעים עד ה – 15 באפריל 2019.
 
כל המשתתפים/ות בכנס – יו"ר מושבים, מתדיינים/ות, מרצים/ות ומשתתפים/ות מן השורה– חייבים/ות בהרשמה לכנס ותשלום דמי הרשמה.
 

לוחות זמנים:

 • מועד אחרון להגשת תקצירים –     15.3.2019
 • תשובות תישלחנה למגישים  עד ה־ 15.5.2019  
הכנס כולו יתנהל בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני אנגלית-עברית, עברית-אנגלית. לפיכך, יש להגיש את התקצירים בשפה האנגלית ובמקרים אחדים גם בעברית (בכנס יהיה מספר מצומצם של מושבים בעברית ללא תרגום).

 חובה לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה של המציע (4–5 שורות), בשפה העברית והאנגלית.

 

 
על התקציר להגשה להיות כתוב באנגלית ולכלול את המרכיבים הבאים: 
כותרת
שם פרטי ושם משפחה של המציג/ה  
תפקיד, תואר אקדמי , השתייכות מוסדית
דוא"ל ומספר טלפון
נושא התקציר (מרשימת קטגוריות הנושאים שלעיל) 
פורמט ההצגה (הצגת נושא, שולחן עגול, סדנה, הצגת פוסטר) 
השפה בה תתבצע ההצגה (אנגלית. רק במספר מוגבל של מושבים תינתן אפשרות להצגה בעברית) 
כותרת (עד 150 תווים)
 

הנחיות להגשת התקציר:

גוף התקציר (עד 300 מילים): בהתאם לפורמט ההגשה שנבחר:
הצגת מחקר: הצגת הנושא שנחקר בקצרה (רקע, מטרה, שיטת הערכה, ממצאים והשלכות)
הצגת פרויקט במסגרת סדנא או הרצאה בודדת: הפרויקט (עקרונות, הפעלה, יישום, ומסקנות)
שולחן עגול: הנושא לשולחן עגול (הרקע להצעת הנושא ועיקרי הדיון המוצע)
הצגת כרזה: מהות הכרזה המוצעת (הצגת הפרויקט או המחקר הנבחר).
התקציר יוגש בפונט בגודל 12, ברווח של אחד וחצי.
 

מועד אחרון כאמור  להגשת תקציר הוא 1.4.2019

מצפים לתקציריכם ומצפים לראותכם בכנס!!!