פרס FICE

קול קורא להגשת הצעות לפרס FICE לארגונים המקיימים  יזמות חברתית 

בתחומים הבאים:
1.העצמת נערות  ונשים במסגרות החינוך הפנימיתי 
2.  קשרי משפחה וקהילה במסגרות החינוך הפנימיתי-
הקשר בין המסגרות החוץ ביתיות והמשפחות הביולוגיות
הפרס יוענק  בכנס העולמי ה־34 של הארגון הבין-לאומי לחינוך פנימייתי FICE
  29–31 אוקטובר 2019  
הכנס יתקיים בקריה האקדמית אונו, רח' צה"ל 104, קריית אונו
   
יו"ר הכנס: פרופ' עמנואל גרופר
יו"ר ועדת הפרס : מר יואב אפלבוים 
חברי ועדת הפרס: הגב ליה מרום, מר ירון בראון וד"ר אלכס שניידר.

רקע

ארגון FICE הוא הארגון הבין־לאומי היחיד שמתמחה בחינוך וטיפול חוץ־ביתי. הארגון, שנוסד בשנת 1948, מאגד בתוכו ארגונים מ־45 מדינות ברחבי העולם, העוסקים כולם בנושא חינוך ילדים, נוער וצעירים בסיכון המושמים במסגרות חוץ־ביתיות על צורותיהן השונות (פנימיות ומשפחות אומנה). בארגון FICE מיוצגים בעיקר ארגונים של המגזר השלישי. ישראל הצטרפה לארגון בראשית הדרך והסניף הישראלי הוקם בשנת 1953. ישראל נהנית מעמדה בכירה בארגון בזכות המערכת החוץ ביתית העשירה והמגוונת הקיימת אצלנו. 

פרופ' עמנואל גרופר, יו"ר FICE ישראל, משמש כיום כנשיא FICE העולמי. בישראל מעורבים בפעילות הארגון משרד החינוך, המִנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, השירות החוץ-ביתי במשרד הרווחה ועמותות שונות הפעילות בתחום זה.  

ארגון FICE עוסק באופן שוטף בייצוג התחום המקצועי־פנימייתי מול המוסדות הבין־לאומיים בנושא ילדים נוער וצעירים בסידור חוץ־ביתי, בקיום מפגשים בין־לאומיים, סמינרים מקצועיים, והחלפת ידע בנושאים הקשורים בסוגיות אלה. כמו כן, בארגון עוסקים בחילופי משלחות מקצועיות בין המדינות השונות לשם החלפת מידע ולימוד הדדי ובהפקה ובהפצה של פרסומים מקצועיים, הן בדפוס הן באמצעות אתר האינטרנט של הארגון.  

פעילות מרכזית יוקרתית ומשמעותית של הארגון הבינלאומי היא קיום כנס עולמי אחת לשלוש שנים. הכנס נועד לסקור את העבודה עם ילדים ובני נוער בטיפול אלטרנטיבי ברחבי העולם ולהעלאת רעיונות חדשניים בתחומים שונים. הנהלת FICE הבין-לאומית החליטה  לקיים את הכנס הבין לאומי הבא בשנת 2019, בישראל. תאריך הכנס נקבע ל- 29–31 באוקטובר 2019 .

מטרת הכנס היא להפגיש את ציבור העוסקים בנושא אוכלוסיות ילדים ובני נוער בטיפול וחינוך חוץ־ביתי מכל רחבי העולם תוך הבאה והצגה של ידע ותוכניות מגוונות בנושא. מפגש זה יסייע זה בבניית רשתות מקצועיות תומכות ובנות–קיימא שתאפשרנה לפעול למען קידום זכויותיהם של ילדים ונוער בסיכון. 

במסגרת הכנס יפגשו אורחים מרחבי העולם לרבות עמותות, ארגונים ובעלי עניין ואנשי מקצוע שעוסקים בפנימיות על תפקידיהם השונים: מנהלים, מפקחים, מורים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מדריכים ועוד, העובדים עם ילדי החינוך הפנימייתי לסוגיו, אנשי אקדמיה ומחקר המתמחים בתחום החינוך הפנימייתי, וכן מקבלי החלטות בדרגים שונים ממדינות מרחבי העולם.

 

נושא הכנס 

Better Future Opportunities for Children and Young People in Multicultural Societies
אתגרים בחינוך ובטיפול בילדים, בבני נוער ובצעירים בחברות רב־תרבותיות
 

פרס FICE 

השנה כבשנה שעברה יוענק פרס FICE של 2000 יורו,  לארגונים המקיימים  יזמות חברתית בתחומים הבאים:
1.העצמת נערות  ונשים במסגרות החינוך הפנימיתי 
2.קשרי משפחה וקהילה במסגרות החינוך הפנימיתי-
הקשר בין המסגרות החוץ ביתיות והמשפחות הביולוגיות
אנו מזמינים אתכם  ארגונים ומוסדות להגיש יוזמות חברתיות המיושמות על ידכם בשני התחומים כמו גם לקחת חלק פעיל בכנס.
 

תהליכי בחירת המועמדים לפרס :

 

שלב א 
א. בכל מדינה תערך תחרות ארצית מקומית. 
 ב. המשתתפים בתחרות  חייבים להיות חברי ארגון FICE
ג.  ועדת פרס בכל מדינה  תבחר את הפרויקט המומלץ . 
שלב  ב 
ד. הפרויקט המומלץ  ישלח  באנגלית  לוועדת הפרס הבינלאומי של  FICE , בלווי סרט של עד חמש דקות  המציג באנגלית את היוזמה על עקרונותיה ואופן יישומה. 
ה .ועדת הפרס תורכב מההנהלה הבינלאומית המצומצמת ומארגני הקונגרס.
ו. ועדת הפרס תקבל את כל ההצעות, תבדוק ותבחר את הפרויקט המוצלח ביותר.
ז. במהלך  הקונגרס יוצגו  במליאה מידי יום   במליאה יוצגו 2-3 יוזמות שנבחרו .
ח. במקביל לבחירת ועדת הפרס יוכלו משתתפי הכנס לבחור את היוזמה המועדפת עליהם באמצעות אפליקציה שתוכתר כחביבת הקהל.
ט. סכום הפרס לזוכה במקום הראשון 2000 יורו. כל מגישי ההצעות הנבחרות יזכו לקבל תעודת הוקרה.
 על המועמדים להעביר  את הפרויקטים עד ה- 31.3.19.
פרטים מלאים על אודות תוכנית הכנס יפורסמו בהמשך באתר הכנס שיעלה בתחילת דצמבר 2018. הכנס כולו יתנהל בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני אנגלית-עברית, עברית-אנגלית.

לוחות זמנים:

מועד העברת היוזמות לקבלת הפרס  -    31.3.19
מועד אחרון להגשת ההצעות  –        15.4.2019
את ההצעות  יש להגיש בשפה העברית. מבין כל ההצעות שיוגשו בכל מדינה ,תבחר הצעה אחת שתייצג את אותה מדינה .
 ההצעה שתבחר כמייצגת את ישראל תתורגם לאנגלית על ידי המגישים  ויהיה עליהם  להוסיף סרט קצר   עד חמש דקות המציג באנגלית את היוזמה על עקרונותיה ואופן יישומה 
את ההצעה יש להגיש בפונט בגודל 12. יוגש כקובץ מצורף בפורמט doc, docx או  .pdf

הנחיות להגשת היוזמה  :

טופס ההצעה יכלול את הפרטים הבאים, כל סעיף בפסקה נפרדת:
1. פרטי מגישי ההצעה .
2. פרטי הארגון בשמו מוגשת ההצעה תיאור קצר של הארגון המציע  (4–5 שורות), בשפה העברית והאנגלית.
3. תיאור היוזמה (עד 200 מילים) 
4. הרקע להפעלת היוזמה
5. מטרת היוזמה 
6. ייחודיות היוזמה ומקוריותה (התבססות על מודל קיים )
7. מסגרת הזמן בה מתקיימת היוזמה
8. אתגרים בהפעלת היוזמה 
9. מספר המשתתפים ביוזמה 
10. מהם המדדים לבחינת  הצלחת היוזמה 
a. נתונים כמותיים לפני ואחרי הפעלת היוזמה 
b. נתונים כמותיים לפני ואחרי הפעלת היוזמה 
11. מה מידת האפשרות להפצת היוזמה ויישומה במקומות אחרים 
12. מה היה התקציב הנדרש להפעלת היוזמה ומהם מקורותיו 
13. הערות שברצון המגישים להביא לידיעת השופטים
14. נספחים וקישורים לעדויות המלצות ועוד.
היוזמה  תוגש בפונט בגודל 12, ברווח של אחד וחצי.
את היוזמה  על פי ההנחיות שלעיל יש לשלוח למייל  israelfice@gmail.com‏  
מועד אחרון כאמור  להגשת תקציר הוא 15.4.2019
פרטים נוספים אודות תכנית הכנס יפורסמו בהמשך באתר הכנס
מצפים להצעותיכם  ומצפים לראותכם בכנס!!!
במידה ויש לכם שאלות, אנא פנו ל: 
מר יואב אפלבויים     yoave@ahava-v.org.il        טל 0505705251
ד"ר אלכס שניידר    drschneidera@gmail.com  טל 0542300671 
בברכת כנס מוצלח ופורה.
חברי ועדת הפרס