פרס FICE

פרס פיצה לשנת 2020 
ועדת הפרס עינה בכל ההצעות שהוגשו ל ובחרה בפרויקט של קרן אפולו מקניה, ״להניע את הבטחון״
הפרויקט עוסק בהעצמת נשים ובהנעת אמהות לילדים בסיכון בעיקר בקרב משפחות נפגעות איידס