נושאים

קטגוריות ונושאים אפשריים להצגה בכנס:

 • זכויות הילד במסגרות חוץ - ביתיות
 • שיתוף פעולה בין הורים וצוותים של פנימיות ואומנה
 • ייעוץ, וטיפול רגשי בילדים ונוער במסגרות רב-תרבותיות
 • שיפור הישגים לימודיים וקידום בני נוער בפנימיות בתחומי הלמידה
 • חידושים בתחום החינוך והטיפול במסגרות אומנה ופנימיות
 • חקיקה והתפתחויות במדיניות בהקשר לילדים ונוער במצבי סיכון בפנימייה ובאומנה
 • נוער מהגר וקבוצות שונות של בני נוער שמודרים מהחברה
 • יוזמות חדשות לטיפול בני נוער בסיכון בתוכניות קהילתיות
 • התפתחויות חדשות בתכניות לחינוך וטיפול חוץ - ביתי
 • פרויקטים מקוריים במסגרות פנימיתיות - פיתוחם ויישומם בשטח
 • ילדים ובני נוער פליטים וקטינים לא מלווים במסגרות פנימיתיות
 • מחקרים עדכניים על נוער בסיכון במסגרות פנימיתיות וקהילתיות
 • אוכלוסיות נוער ייחודיות בחינוך וטיפול פנימייתי
 • תכניות להכשרת אנשי צוות שעובדים עם נוער בסיכון בפנימייה או בקהילה
 • תקנים ובקרת איכות בחינוך וטיפול חוץ ביתי
 • לחץ וטראומה בקרב ילדים בני נוער ודרכי התמודדות
 • יציאה מן המסגרת החוץ-ביתית ומעבר לבגרות ולחיים עצמאיים
 • חוויות של בני נוער וילדים מהקהילה הלהט"בית  LGBTQ בהשמה חוץ-ביתית
 • טיפול בילדים קורבנות הזנחה והתעללות במשפחה במסגרת השמה חוץ-ביתית
 • בני נוער וצעירים במצבי סיכון החיים בחברה רב - תרבותית
 • נוער וגלובליזציה