מקורות מחקר בישראל

ישראל הייתה צומת דרכים עבור העם היהודי ותרבויות אחרות במשך אלפי שנים. הדבר בא לידי ביטוי בחומרים שנמצאים בארכיונים, במוזיאונים וספריותיה.
אפשר לחקור אנשים שחיו וחיים כיום בישראל ובכמה אוספים, לחקור אנשים שמעולם לא חיו בישראל. לדוגמא, בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, יד ושם, ובית לוחמי הגטאות מצויות רשומות על אנשים שמעולם לא חיו בישראל. זהו ייחוד המשאבים הללו בישראל.
בקרוב נציע מדריך משאבים ומקורות למחקר כדי לעזור לך ללמוד על המגוון העצום של משאבים הזמינים לפני, במהלך ואחרי הכנס.