תחילת עבודה

בין אם אתה משתתף לראשונה או ותיק בכנסי ההתאחדות הבינלאומית של הקהילות לגנאלוגיה יהודית ודאי תרצה

לקבל כאן טיפים ומידע חשובים לכנס.

החל מתאריך ה-14 בדצמבר 2014,  ההרשמה לכנס ה -35 בגנאלוגיה יהודית פתוחה גם לנרשמים מישראל.

המועד האחרון להגשת הצעות להרצאות, פנאלים וסדנאות חלף.

חפשו באתר אחר פעילויות הכנס הייחודיות. למשל, השבתון ויום ראשון תגליות.