בקשות להרצאות

אנא מלאו את בקשותיכם עבור הרצאתכם. במידה ויש לכם מספר הרצאות, אנא ודאו כי אתם ממלאים טופס עבור כל אחת.

ציוד סטנדרטי להרצאה כולל: פודיום עם מיקרופון, מחשב נייד, מקרן ומסך. מערכת ההפעלה של הנייד תהיה WINDOWS 7 עםOFFICE 2010

עליכם להביא עמכם את הרצאתכם על גבי דיסק-און-קי ולהשתמש במחשב המסופק במקום. חל איסור חמור לנתק את הנייד ולחבר את שלכם. ללא יוצא מן הכלל!

ניתן להוסיף את המידע הבא:

במידה ויש לכם דרישות לציוד נוסף, אנא ציינו כאן: ________________

במידה ויש לכם מוגבלות הדורשת התאמה מיוחדת, אנא פרטו את הדרישה: ________________

במידה ותרצו כי תוצגו על ידי אדם ספציפי, אנא ציינו כאן את שמו (ודאו כי קבלתם הסכמתו): ________________.
במידה ואין לכם דרישה כזו, ועדת הכנס תמנה איש מטעמה.

מרצים יכולים לקבל, ללא תמורה, שולחן לשעתיים מיד עם תום הרצאתם על מנת למכור או לחתום על ספרים שכתבו.
האחריות הלוגיסטית לאיוש השולחן, מילוי חומרים וכל הוצאה אחרת תהיה על המרצה.
________________ כן, אני מבקש שולחן למכירת ספריי
________________ לא, אינני מבקש שולחן מכירות