תוכנית ולוח זמנים

פרטים מלאים אודות הכנס ולוחות הזמנים יהיו באתר בשבוע הראשון של מאי 2015.

להלן מסגרת בסיסית לימי הכנס.

ארוחות בוקר עם מומחים יתקיימו בימים שלישי עד שישי בזמן ארוחת הבוקר במלון. רשימת המומחים תועלה לאתר בקרוב ותוכלו להירשם.

הרצאות הבוקר יתקיימו בין 08:15 ל-12:00 ויימשכו לאחר הפסקת הצהרים בשעה 14:00.

ארוחות הצהרים של קבוצות הדיון יתקיימו בין 12:30 ל-14:00. תכנית מפורטת תעלה לאתר בקרוב.

הרצאות אחר הצהרים יתקיימו בימים שני,שלישי וחמישי. החל מ-14:00 ועד 18:00. ביום רביעי יסתיימו ההרצאות בשעה 17:00.

ההרצאות ביום שישי יחלו בשעה 08:00 ויסתיימו לקראת צהרים.

אירועי ערב:

  • יום שני – פתיחה חגיגית עם מרצה אורח ולאחריה קבלת פנים (20:00)
  • יום שלישי – "חוויה ירושלמית " (19:30)
  • יום רביעי – סרטים למעוניינים וזמן חופשי לפגוש חברים ומשפחה
  • יום חמישי – "נשף" סיום (20:00)

 

 

יום שני, 6 ביולי, 2015

הרצאות בשפה האנגלית:

מיכאל שייד – "פרנקנשטיין בכל שם אחר"

 “A Frankenstein by Any Other Name” – Michael Shade

אנססטרי.קום – סדנא

ncestry.com - Workshop

ד"ר ריקרדו מוניז סולה – "מקורות ארכיונים לשמות יהודים ספרדיים, מחקר גנאלוגי בימי הביניים : מסמכי משפטי האינקביזיציה ומסמכי מס"

“Archival sources for Sephardic Jewish Onomastics and Genealogy Research in the Middle Ages: Inquisition Trials and Tax Records” – Dr. Ricardo Muñoz Solla

הרב ישראל מאיר לאו –  מרצה אורח באירוע הפתיחה "על חיבור בין מורשת יהודית לגנאלוגיה יהודית"

“Connecting to Jewish Heritage through Jewish Genealogy”- Keynote Speaker- Rabbi Israel Meir Lau

ד"ר יעקב רוזן – " יהודי דמשק (1583-1909) כפי שבאים לידי ביטוי בבתי המשפט המוסלמים של השריעה.

“Damascus Jews (1583-1909) as Reflected in the Muslim Sharia Courts” – Dr. Jacob Rosen

קנט ברבו – " מסמכי פטירה, מודעות אבל, מצבות וצוואות – מה אבותינו "מתים" לספר לנו ?"

 “Death Certificates, Obits, Headstones and Probate Records – What Our Ancestors Have Been Dying to Tell Us” – Kenneth Bravo

מדלין איזנברג – מסורות שונות אפילו במוות : מצבות אשכנזיות מול ספרדיות"

“Different Traditions Even in Death:  Ashkenazi vs. Sephardic Tombstones” – Madeleine Isenberg

ז'אן פייר סטרווויס – "סטשוב דיגיטלית – חיבור בין מדעי המידע ליוזמת דור שני ליוצאי סטשוב בנסיון לזכור קהילה נכחדת"

“Digital Staszów:  Combining Information Technology with Second-Generation Initiative to Memorialize a Vanished Jewish Community” – Jean-Pierre Stroweis

ג'ודי בסטון – "תיעוד ספרית גטו וילנה"

“Documenting the Vilna Ghetto Library” – Judy Baston

סרפימה וולקוביץ – " אבקיואציה – חיפוש תיעוד על אלו שפונו לעומק ברה"מ במלחמת העולם השנייה"

“Evacuatzia - Searching for Documentation on Those Evacuated to the Depths of the USSR during WWII” – Serafima Velkovich

ד"ר יוחאי בן גדליה, רוני גולן, אורית לביא – פאנל - "הערות שוליים, הערות אגב והערות בכלל ברישומי חיים באירופה"

“Footnotes, Sidenotes and Remarks in European Vital Records” – PANEL – Dr. Yochai Ben-Ghedalia, Rony Golan and Orit Lavi

אן ליפשיץ-קרמס- "מגדות הדנייפר עד גדות הסיין דרך הישוב בארץ ישראל"

“From the Banks of the Dnieper to the Banks of the Seine via the Yishuv in Eretz Israel” – Anne Lifshitz-Krams

ד"ר חיים גרטנר – "איסוף השברים: הפרויקט הלאומי של יד ושם להצלת פריטים אישיים מתקופת השואה"

"Gathering the Fragments": Yad VaShem`s National Campaign to Rescue Personal Items from the Holocaust Period – Dr. Haim Gertner

טון טילן  –  "מידע גנאלוגי מארכיון הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם"

"Genealogical Data from the Archives of the Portuguese Jewish Community of Amsterdam” – Ton Tielen

ד"ר חיים גרטנר – מפגש צהרים גשר גליציה

Gesher Galicia Luncheon – Speaker Dr. Haim Gertner

מפגש גשר גליציה

Gesher Galicia Meeting

גרי רגב – " איך איגרא הפכה לגלובאלית ושינתה את פני המחקר הגנאלוגי בישראל"

“How IGRA has gone global AND changed genealogy research in Israel” – Garri Regev

דברה קיי-בלאט – מבוא לגואישג'ן – סדנת מחשבים (בשפה האנגלית)

“Introduction to JewishGen (English)” - COMPUTER LAB – Debra Kay-Blatt

מפגש קד"מ בריטניה

UK SIG meeting

דוד שולמן – "החברה לגנאלוגיה יהודית  בבריטניה: ראשי פרקים והתווית תכנית אפשרית לאזורים אחרים בעולם"

“JCR-UK – Project Outline and a Possible Blueprint for Other Regions of the World” – David Shulman

לארה דיאמונד – "גנאלוגיה יהודית – איך מתחילים, היכן לחפש ומהו היקף החומר הקיים"

“Jewish Genealogy – How to Start, Where to Look and the Breadth of What’s Available” –Lara Diamond

וינסנט וגמן – "מהגרים יהודים בבלגיה (1940-1918): איך ניתן לאתר אותם ?"

“Jewish Immigrants in Belgium (1918-1940): How Can We Follow Them?” – Vincent Vagman

פיליפ טראורינג –  "שמות יהודים, מליחים אדומים ושינוי שמות "

“Jewish Names, Red Herrings and Name Changes” – Philip Trauring

ד"ר אלכסנדר ביידר –  "שמות משפחה יהודים בצפון אפריקה : מסמכים אזרחיים כמפתח לאטימולוגיה"

“Jewish Surnames from North Africa: Civil Records as Clues for the Etymology” – Dr. Alexander Beider

דניאל ליפסון – "יהודים בחפירות :מקורות היסטוריים וגנאלוגיים בספריה הלאומית בישראל”

“Jews in the Trenches: Historical and Genealogical Material at the National Library of Israel” – Daniel Lipson

משתתפים חדשים – כל מה שאתם צריכים לדעת

“New Attendees!"

רבי יהודה אהרון הורוביץ –  "פראנומראטן – מכרה זהב לגנאלוגיה!"

“Prenumeranten - A Goldmine of Genealogy!” – Rabbi Yehuda Aron Horovitz

קבלת פנים ליושבי ראש עמותות

Reception for JGS Presidents

חיים פרידמן – "גנאלוגיה רבנית – ספקות וטעויות "

“Rabbinical Genealogy - Doubts and Errors" – Chaim Freedman

מרק הלפרן – "בחיפוש אחר משפחתך הגליציאנרית : לעבוד  עם רישומי חיים"

“Researching your Galizianer Family: Working with Vital Records” – Mark Halpern

נעמי בארט -  "לחפש את קרוביך  בארכיון  השמות של הג'וינט "

“Searching for Relatives in the JDC Names Database” – Naomi Barth

גיין נף רולינס –  "נושאים טעונים/רגישים  בגנאלוגיה: מה לגלות, מה להסתיר"

“Sensitive Subjects in Genealogy: What to Reveal, What to Conceal” – Jane Neff Rollins

מקס ואן דאם –  "מקורות לחקר משפחות יהודיות מהולנד"

“Sources for Research of Dutch Jewish Families” – Max van Dam

אלכסנדר דונאי –  "מקורות לגנאלוגיה יהודית (מאות 20-18) בחטיבות המסמכים שבארכיוני לבוב"

"Sources of Jewish Genealogy (18th - 20th Centuries) in the Fonds of the Lviv Archives" – Alexander Dunai

מפגש קד"מ סבקרפטיה

Subcarpathia SIG meeting

בנט גרינשפן – "הד.נ.א של העם היהודי"

“The DNA of the Jewish People” – Bennett Greenspan 

דומיניק טומאשוב בלינדר –  "נשמת המורשת: בית העלמין העתיק בהר היהודים בברצלונה"

“The Soul of Heritage: The Ancient Jewish Cemetery on Montjuic, Barcelona” – Dominique Tomasov Blinder

סטנלי דייאמונד – "מה חדש ב-  ג'י.אר.אי פולנד"

“What’s New in JRI-Poland?” – Stanley Diamond

אמילי גרבר – "כשמדובר בעיירה: ישום מקבץ של טכניקות מחקר"

“When It Takes Village: Applying Cluster Research Techniques” – Emily Garber

ד"ר מיכל בן יעקב – "מי היו הפליטים היהודים בקזבלנקה במלחמת העולם השנייה וכיצד הגיעו לשם ?

“Who Were the European Jewish Refugees in Casablanca during World War II and how did they Get There?” – Michal Ben Ya'akov

האל בוכבינדר – "מדוע עזבו אבותינו מקום נחמד כמו תחום הישוב?

“Why did Our Ancestors Leave a Nice Place Like the Pale? – Hal Bookbinder

ד"ר אקהרט הובשמן – " מלחמת העולם הראשונה: צילומים, גלויות מהשדה, דואר יחידתי, יומני מלחמה ומסמכים צבאיים בארכיונים"

“World War I: Photos, Field Post, Forces Mail, War Diaries, Military Records in Archives” – Dr. Ekkehard Huebschmann

מפגש קד"מ לטביה

LatviaSIG meeting

הנרי בלומברג – "הרס הקהילה היהודית הלטבית במלחמת העולם השנייה: בניה מחדש, חיבור מחדש וזיכרון"

“The World War II Destruction of Latvian Jewry: Rebuilding, Reconnecting and Remembering” –Henry Blumberg

ריטה בוגדנובה – "פרויקט 'יהודי לטביה: שמותיהם וגורלם 1941-1945' כמקור גנאלוגי"

“Project ‘Jews of Latvia: Names and Fates 1941-1945’ as a Genealogical Source” – Rita Bogdanova

אלה ברקן  - "חקר יהודי לטביה - מקורות בארץ"   "Researching Latvia Jews – Sources in Israel" - Ella Barkan

הרצאות בשפה העברית

ד"ר אלי בראונר – "אבני דרך להכרת חיי היום יום של משפחות גליציה - באספקלריית לבוב"

"Milestones for Knowledge of the Daily Lives of Families in Galicia - as Reflected in Lviv" – Dr. Eli Brauner

נעמה גליל – "ואלה שמות - זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדות מוות שיצאו מאושוויץ – בירקנאו, הקבורים בקברי אחים בפולין"

"These are the Names - Identifying the Names of Victims of Death Marches Out of Auschwitz - Birkenau, Buried in Mass Graves in Poland" – Naa'ma Galil

עיינה קימרון – "הילד הזה הוא אני - המסע לגילוי זהותם הביולוגית ומשפחתם של אליאס ויוליק, תאומי מנגלה, A7734 A7733

"This Child is Me - Journey to Find the Biological Identity and Family of Elias and Yolik, Mengele Twins A7734, A7733" - Ayana Kimron

צח אוריין אוראץ' – "לודז`- תל אביב - סיאטל. צעדים ראשונים לחקר שורשי המשפחה בפולין"

"Lodz – Tel Aviv – Seattle:  First Steps in Roots Research of a Family from Poland" – Zack Oryan-Oracz

אבישי אלבוים – "מגילות יוחסין בתוך ספרים"

"Family Trees in Books" – Avishay Elboim

עירית שם-טוב - מִספָרים מְסַפרים – מספרים הם לא רק תאריכים

"Numbers Tell - Genealogy Research Is Not Only Dates" – Irit Shem-Tov

יום שלישי ה-7 ביולי 2015

הרצאות בשפה האנגלית

אלכסנדר ונטלי דונאי - "שאלו את המומחים: הרפתקאות וסיכונים בחיפוש ארכיוני בפולין,אוקראינה ואוסטריה"

“Ask the Experts: Adventures in Archival Research in Poland, Ukraine & Austria” – Alexander & Natalie Dunai

עודד ברידא – מרצה, מפגש קד"מ אוסטריה –צ'כיה

Austria-Czech SIG – speaker, Oded Breda

"בית טרזין - פעילות הנצחה לצד מוזיאון וארכיון מודרני"

Oded Breida – "Beit Theresienstadt – Commemorating Activity Alongside a Modern Archive and Museum

ד"ר קמילה קלאוזינסקה – " מעבר לקברים – החיים הכפולים של בתי העלמין היהודים בפולין"

“Beyond the Graves – the Dual Lives of Jewish Cemeteries in Poland” – Dr. Kamila Klauzinska

ד"ר ג'פרי מארק פאול – "שונות במאפייני אוטוסומל ד.נ.א בין אוכלוסיות יהודיות ולא יהודיות"

“Differences in Autosomal DNA Characteristics Between Jewish and Non-Jewish Populations” – Dr. Jeffrey Mark Paull

קרולי ונדור – "איחוד משפחות : המדריך של המהגרים היהודים לחיפוש קרובים אבודים בהונגריה"

"Families Reunited: The Jewish Immigrants’ Guide to Locate Lost Relatives in Hungary” – Karoly Vandor

לורין גרין שונבורן – "למצוא משפחה בוייוודינה סרביה ומעבר "

“Finding Family in Vojvodina, Serbia and Beyond” – Loren Greenberg Schonbrun

ד"ר רוז לרר-כהן, ד"ר מרגלית בזראנו, ד"ר משה מוסק, ד"ר יהודית רייפן-רונן – פאנל :"לאסוף, לשמר ולפרש את הקולות והזיכרונות של אנשים וקהילות"

“Gathering, Preserving and Interpreting the Voices and Memories of People and Communities” – PANEL: Dr. Margalit Bejarano, Dr. Rose Lerer-Cohen, Dr. Judith Reifen-Ronen, Dr. Moshe Mosek

 

פמלה ויסברגר,ד"ר אלי בראונר, ג'יי אוסבורן : סדנא "סיור בחדר הקסמים של המפות של גשר גליציה"

“Gesher Galicia Magical Map Room Mystery Tour!” – WORKSHOP - Eli Brauner, Jay Osborn, Pamela Weisberger

וורוזינסקי ויטהולד – " כתובות זיכרון [על מצבות] עבריות כמקור ייחודי ללימוד היסטוריה יהודית וגנאלוגיה "

“Hebrew Epitaphs as a Unique Source for the Study of Jewish History and Genealogy” – Witold  Wrzosinski

מרלה ראוצ'ר אוסבורן – "מפות קדאסטר היסטוריות כמקור לגנאלוגים: רוהטין 1846 כמקרה בוחן"

“Historic Cadastral Maps as Resource for Genealogists: Rohatyn 1846 as Example” – Marla Raucher Osborn

סטפן דנקר – "כיצד תתכנן ותיצור ספר היסטוריה משפחתית בעצמך"

“How to Design and Construct a Family History Book Entirely by Yourself” – Stephen Denker

מיכאל טוביאס – "כיצד לתעד יהדות לאומית מקומית– יהודי סקוטלנד "

“How to Document a National Jewry – The Jews of Scotland” – Michael Tobias

ד"ר דוד פליג -  "כיצד להשתמש בעבודת שדה כדי למצוא מידע על המשפחה : מקרה בוחן צ'כי"

"How to use Field-work to Find Family Information: a Czech Case-Study" – Dr. David Fligg

קרולי ונדור- "גנאלוגיה יהודית הונגרית : כיצד לחקור את שורשיך ההונגריים באזורים שהיו בעבר חלק מהונגריה"

"Hungarian Jewish Genealogy: How to Research your Hungarian Roots in Former Hungarian Areas” – Karoly Vandor

מיגן לואיס – "רשומות הונגריות במוזיאון השואה בוושינגטון"

“Hungarian Records at the United States Holocaust Memorial Museum” – Megan Lewis

מפגש קד"מ הונגריה

Hungarian SIG Meeting

תומס ינקובסקי – "השערות על צמיחת האוכלוסייה היהודית בשטחי חבר המדינות פולין-ליטא בין המאה ה-15 וה-19 "

“Hypotheses on Jewish Population Growth on the Lands of Polish-Lithuanian Commonwealth between the 15th and 19thCenturies” – Tomasz Jankowski

בנאי לין פלדשטיין – "מדריך פנימי לספרית המורמונים בסאלט לייק סיטי"

“Insider’s Guide to the Family History Library” – Banai Lynn Feldstein

ד"ר נוויל למדן – "המכון הבינלאומי לגנאלוגיה יהודית בירושלים: סקירת 10 שנים – הישגים ואתגרים"

“International Institute for Jewish Genealogy in Jerusalem (IIJG): 10 Year Review – Achievements and Challenges” – Dr. Neville Lamdan

פרופ' יצחק כרם – "מקורות ישראליים למחקר היהדות הספרדית בשואה"

"Israeli Sources for Researching Sephardic Jewry in the Holocaust” – Yitzchak Kerem

הדסה ליפסיוס, רוני סייבל ליבוביץ – "סדנת מחשב  ג'יי.אר.אי פולנד"

 “Jewish Records Indexing-Poland” - Computer Workshop – Roni Seibel Liebowitz, Hadassah Lipsius 

תומס פירט – "פליטים יהודים בשבדיה בסוף שנות ה-30 ובמאי-יוני 1945- פרספקטיבה גנאלוגית"

“Jewish Refugees to Sweden in the Late 1930s and in May-June, 1945 – A Jewish Genealogical Perspective” – Thomas Fuert

טיירי סממה – "מאגר מידע BECANE: רשומות המדינה האזרחיות הקונסולריות והילידים בתוניסיה (1912-1809)"

“La base BECANE : registres d`état civil consulaire et indigène en Tunisie (1809-1912)”- Thierry Samama

אברהם קראוס – "מסמכי לנדסמנשאפטים"

“Landsmanshaftn Records” – Avrohom Krauss

ד"ר אקהרדט הובשטיין – "חיי יהודי גרמניה במאה ה-19 תחת חוקים מגבילים"

“Life Under the Restrictive Laws for Jews in 19th Century Germany” – Dr. Ekkehard  Huebschmann

אפרים לפיד (תא"ל) דובר קד"מ ליטא בארוחת צהרים - להיות בן של ליטאים 

LitvakSIG Luncheon – speaker, "Being the son of Litvaks – Efraim Lapid

מפגש קד"ם ליטא

LitvakSIG Meeting

מליצה אמיתי – "הצמיד של הלינקה הקטנה נמצא ליד אושוויץ והוחזר למשפחה, על זה ועוד אנקדוטות באתר של מליצה"

“’Little Halinka’s Bracelet Found Near Auschwitz Returned to Family’, This and Other Anecdotes Related on Meliza’s Genealogy Site”- Meliza Amity

ג'יילס בולו ואלן נדייה – "רישומי נישואין בקהילה היהודית בתוניס במאה ה-19"

"Matrimonial Registries of the Jewish Community of Tunis in the 19th Century”- Gilles Boulu & Alain Nedja

סדנת מיי הריטאג' בשפה האנגלית

“MyHeritage” – Workshop (English)

סדנת מיי הריטאג' בשפה העברית

“MyHeritage” – Workshop (Hebrew)

חיים גיוזלי – "מה חדש בבית התפוצות"

“New Developments at Beit Hatfutsot” – Haim Ghiuzeli

סינתיה וורוסלבסקי – "שער[פורטל]  לקשרים וגילויים: מקרי בוחן ממאגר המידע של שמות הנספים בשואה ,ביד ושם"

“Portal to Connections and Discoveries: Case Studies from the Central Database of Shoah Victims’ Names” – Cynthia  Wroclawski

זאן קלוד קופרמינץ –" דור אליאנס: רשת חברתית של בוגרי בתי ספר אליאנס"

Generation Alliance: A social network for Alliance Israelite universal school's Alumni - Jean-Claude Kuperminc

תמי הפס – "לשחזר קהילה : מקרה בוחן תוך שימוש במסמכי בית הכנסת בהומסטד פנסילבניה"

“Reconstructing a Community:  A Case Study Using the Synagogue Records of Homestead, PA” – Tammy Hepps

ג'ודי בסטון – "לחקור את מורשתך הליטאית עם ליטבקסיג ומעבר"

“Researching Your Litvak Heritage with LitvakSIG -- and Beyond” – Judy Baston

ג'ורדן אוסלנדר – "מקורות בארכיון לארצות יהודים דוברי הונגרית בצפת"

“Resources of the Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry” – Jordan Auslander

וולף אריק אקשטיין – "מבנה רישומי הנישואין בקהילה היהודית של וינה 1826-1938"

“Structure of Marriages Registered in the Vienna Jewish Community 1826-1938” - Wolf-Erich Eckstein

ד"ר אלכסנדר ביידר – "ההיסטוריה של האידיש כרמז להיסטוריה של היהודים האשכנזים"

The History of Yiddish as a Clue to the History of Ashkenazic People” – Dr. Alexander Beider

לינדה לוי – "ארכיון הג'וינט: מי אנחנו ומה יש לנו להציע לגנאלוגים יהודים"

“The JDC Archives: Who We Are and What We Have to Offer to Jewish Genealogists” – Linda Levi

הרולד רואד – "בעקבות שורשים ליטאיים עד היום בצפון ישראל ומלפני 2000 שנה בדרום לבנון"

“Tracing over Litvak Ancestry back to Today’s Northern Israel and Southern Lebanon 2000 Years Ago” – Harold Rhode

מפגש קד"מ אוקראינה

UkraineSIG Meeting

ד"ר ג'נט סילברמן – "סיג אוקראינה : מה הוא ומה הוא כולל?"

“UkraineSIG: What is it and What Does it Include?”- Dr. Janette Silverman

ארוחת צהרים קד"מ אוקראינה

UkraineSIG Luncheon

האל בוכבינדר – "הגירה והתאזרחות בארה"ב"

“U.S. Immigration and Naturalization” – Hal Bookbinder

צבי ברנהרדט -  "שימוש במקורות של שירות האיתור הבינלאומי [ ITS]"

“Use of International Tracing Service Material” – Zvi Bernhardt

וורן בלאט, דברה קי-בלאט – "שימוש גנאלוגי ברישומי קהילה בפולין מלפני 1826"

“Using Pre-1826 Polish Parish Records in Genealogical Research” – Warren Blatt, Debra Kay-Blatt

חיים גיוזלי -  "תיעוד ויזואלי של חיילים יהודים בצבאות זרים"

“Visual Documentation of Jewish Soldiers in Foreign Armies” – Haim Ghiuzeli

רבי גרי גנץ – "מה למדתי מספר היזכור של עיירת משפחתי"

“What I learned from my Family’s Shtetl Yizkor Book” – Rabbi Gary Gans

הרצאות בשפה העברית

הרב אביעד רוזנברג – "ה"כוללים" בירושלים בסוף המאה הי"ט וראשית המאה העשרים"

"The "Kollel"s in Jerusalem at the End of the19th Century and Early 20th Century" - Rabbi Aviad Rosenberg

ד"ר יהודה היימליך – "הגירתה ותפוצתה של משפחה יהודית אחת מצפון מזרח הונגריה - מחקר ד.נ.א"

"The Immigration and Spreading of One Jewish Family from SE Hungary – a DNA Research" – Dr. Yehuda Heimlich

חנה כוכבי – "חשיפת קובץ מסמכים מארכיוני הביטחון הפנימי באוקראינה: ברית המועצות בעקבות תנועות ציוניות"

"Exposure of a Document File from the Internal Security Archives in Ukraine: the Soviet Union Following the Zionist Movement" – Chana Kochavi

בני פנטליאט – "טבריה,תולדות הקהילה על-פי פנקסי החברה קדישא"

"Tiberias, Kehila History according to Hevra Kadisha Books [Pinkasim]" – Beni Pantaliat

ד"ר זהבה בן דב  - "יצחק רוזנטל - דנציגר, כולל הו"ד [הולנד-דויטשלנד] ובתי מחסה בירושלים"

" Yitzkhak Rosentahal-Danziger, Kollel Ho"d [Holand-Deutschland] and Batei Machaseh [Shelter Houses] in Jerusalem" – Dr. Zehava Ben Dov

ירון פדהצור – "קשרי משפחה חבויים במשפחות רבניות: ש"ב ויתר קיצורים"

"Hidden Family Ties in Rabbinical Families: Sh"B and Other Abbreviations"

ד"ר חנן רפפורט – "שמות משפחה יהודיים המורכבים מנוטריקונים"

"Jewish Surnames Consisting of Acronyms" – Dr. Chanan Rapaport

יום רביעי ה-8 ליולי 2015

הרצאות בשפה האנגלית

ג'ורדן אוסלנדר – "חיילים יהודים אמריקניים במלחמת העולם הראשונה"

American Jewish WW1 Service – Jordan Auslander

דוד פרוימוביץ – "אשר לוי – משפחתו המורחבת וצאצאיו החל מהמאה ה-16 ועד היום"

“Asser Levy – His Extended Family and their Descendants from the 1600’s to the Present” – David Framowitz

ד"ר יוחאי בן גדליה  דובר קד"מ בלרוס

Belarus SIG Luncheon- speaker, Dr. Yochai Ben-Ghedalia

מפגש קד"מ בלרוס

Belarus SIG Meeting

אנסטסיה מוסקליוק – דוברת מפגש צהרים קד"מ בסרביה

Bessarabia SIG Luncheon – speaker, Anastasia Moscaliuc

מפגש קד"מ בסרביה

Bessarabia SIG Meeting

סורין גולדנברג – "מסמכי מחוז בוטושן, הישגים וניתוח"

“Botosani County Records, Accomplishments and Analysis” – Sorin Goldenberg

ג'פרי שרגר – "לקשר את העתיד היהודי לעברו : מדוע ואיך ללמד גנאלוגיה יהודית"

“Connecting the Jewish Future to its Past: Why and How to Teach Jewish Genealogy” –Jeffrey Schrager

משה ניסים – "לבנות את עץ המשפחה של קהילת בני ישראל (הודו)"

“Developing Your Family Tree - Bene Israel Community (India)” – Nissim Moses

רודה מילר – "ניתוח הראיות : מהו המסמך הנכון?"

“Evidence Analysis: Which is the Right Record?” – Rhoda Miller

יפים קוגן ואלכסנדרה גומולקה – "מבסרביה לצפון אמריקה- הסאגה של משפחות קוגן – טולצ'ינסקי"

“From Bessarabia to North America -the Kogan-Tulchinsky Family Saga” - Alexandra(Ala) Gamulka, Yefim Kogan

פמלה וייסברגר – מחקר מקוון של גליציה ופולין ! שיטות, טכניקות ומשאבים"

“Galician & Polish Research Online! Methods, Techniques and Resources” – Pamela Weisberger

המפגש השנתי של ועד האיגוד הבינלאומי של העמותות לגנאלוגיה יהודית

IAJGS Annual Meeting

ד"ר משה פלבר – "יהדות הודו : בני ישראל, קוצ'ינים ובגדדים – 3 קהילות עם רקע, מנהגים, היסטוריות ושפות שונות"

“Indian Jewry: Bney Yisrael, Cochinis, Baghdadis – Three Communities with Different Backgrounds, Histories, Languages and Customs” – Dr.Moshe Felber

ג'יימס גרוס -  "תיקי מהגרים יהודים ממלחמת העולם הראשונה והשנייה במינהל ההגירה וההתאזרחות"

“INS Subject Index: Jewish Refugee Files from WWI and WWII” – James Gross

ג'נט אקאה – "האם מסתתר רב בעץ המשפחה שלכם ? – שיעורים בגנאלוגיה גנטית לגנאלוגים מסורתיים "

“Is a Rabbi Hiding in your Family Tree? Lessons from Genetic Genealogy for Traditional Genealogists” – Janet Akaha

גרשון להרר – "אנטוורפן היהודית – שטעטל בבלגיה"

“Jewish Antwerp – A Shtetl in Belgium” – Gershon Lehrer

אנסטסיה מוסקוליוק – "אדריכלות יהודית ללא גבולות: קישינב במחצית המאה ה-20 "

“Jewish Architecture without Borders: Kishinev in the First Half of the 20th Century” – Anastasia Moscaliuc

ד"ר רוז לרר כהן  וקארן פרנקלין – "נכסי תרבות יהודיים, מחקר בנושא בעלות, הכרה והשבה : הבנת מושגי היסוד "

"Jewish Cultural Property, Ownership, Provenance Research and Restitution: Understanding Concepts” – Karen Franklin and Dr. Rose Lerer Cohen

אברהם קראוס – "ארגוני שירותי רווחה יהודיים"

"Jewish Social Service Agencies” – Avrohom Krauss

וורן בלאט, אברהם גרול ומיכאל טוביאס [פאנל ] : "גואישג'ן 2015"

“JewishGen 2015” - PANEL: Warren Blatt, Avram Groll & Michael Tobias

תכנית ערב של ארגון הגואישג'ן

JewishGen Evening Program

מפגש קד"מ  ג'י.אר.אי – פולנד

JRI-Poland Board Meeting

ד"ר רות מרכוס – "לונה – רשמים מביקורי בעיר הולדתו של אבי"

“Luna – Impressions of my Visits to my Father’s Town of Birth” – Dr. Ruth Marcus

דניאל הורוביץ – "הכירו את משפחת זינגר שלי – דוגמא של מחקר גנאלוגי מוצלח" [מבוקובינה ]

“Meet my Singers, A Success Example of Genealogy Research” – Daniel Horowitz

ג'ולס פלדמן – "הגירה מהישוב הישן [בארץ] לפני מלחמת העולם הראשונה"

“Migration from the Yishuv Hayashan (Old Yishuv) Before the First World War” – Jules Feldman

אלכס דניסנקו – "מקורות לא מקוטלגים ולא מזוהים לגנאלוגיה"

“Non-Classified and Unidentified Sources for Genealogy” – Alex Denysenko

הדסה אסולין – "מקורות עות'מאניים פלסטינים בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי"

“Ottoman Palestinian Genealogical Sources at the Central Archives for the History of the Jewish People” – Hadassah Assouline

מרתה רזפצקה אלקסיוק – "תיקים אישיים של רבנים ועוזרי רבנים בממלכת פולין, מקור גנאלוגי"

“Personal Files of Rabbis and Assistant Rabbis in the Kingdom of Poland, a Genealogy Source” – Marta Rzepecka–Aleksiejuk

רנדי שונברג – "עצים מקוונים ובעיות של צנעת הפרט"

“Privacy Issues with Online Trees” – E. Randol Schoenberg

מרסל גלסקי – "רדוקאנן, רומניה: רישומי חיים אזרחיים ומצבות יהודיות: זיהוי והתאמת מידע"

“Raducaneni, Romania - Civil Records and Jewish Tombstones: Identifying and Matching Data” – Marcel Glaskie

ג'ודי גולן –"לקרוא בין השורות: לדלות היסטוריה יהודית מתוך החומרים בארכיון פולני"

“Reading Between the Lines: Mining Jewish History Through Extraction of Polish Archive Data” – Judy Golan

פנינה זילברמן – "בחזרה לסיגט מרמורש: זיכרון, תרבות וחגיגה"

“Return to Sighet: Remembrance, Culture and Celebration” – Peninah Zilberman

מפגש קד"מ רומניה

ROM SIG Meeting

נדיה ליפס – "המפקד הצבאי של 1875 באימפריה הרוסית כמשאב ייחודי לגנאלוגיה"

“Russian Empire Military Census 1875 as the Unique Genealogy Resource” – Nadia Lipes

בנימין פוגרונד -  דובר מפגש צהרים קד"מ דרום אפריקה "יהודים ואפרטהייד, ישראל ואפרטהייד "  

 SA SIG Luncheon, speaker "Jews and apartheid, Israel and apartheid"  Pogrund Benjamin 

 

סול ישרוף – "מחקר גנאלוגי יהודי בדרום אפריקה"

דוד בלום -  " מקורות לחקר זימבאבוא [רודזיה] היהודית"

“Southern African Jewish Genealogy Research” – Saul Issroff

Zimbabwe Jewish Resources" - Dave Bloom"

רבי יעקב קליימן – "קשר הד.נ.א – יהודים מודרניים ועברים עתיקים"

“The DNA Connection – Modern Jews and the Ancient Hebrews” – Rabbi Yaakov Kleiman

טיירי סממה – "הגנאלוגיה של יהודי תוניס: לפרוץ את הגבולות"

“The Genealogy of Tunisian Jews: Pushing the Boundaries” – Thierry Samama

ד"ר מרקו סוריה – "בית רוטשילד באיטליה והקהילה היהודית של נפולי: היסטוריה פוגשת בגנאלוגיה"

“The House of Rothschild in Italy and the Jewish Community of Naples: History Meets Genealogy” – Dr. Marco Soria

טד נואלס – "הקהילות היהודיות של הקריביים" 

“The Jewish Communities of the Caribbean” – W. Todd Knowles

רוז פלדמן - "הקהילה היהודית בארץ ישראל במאה ה-19: משאבים זמינים חדשים"

“The Jewish Community in 19th Century Eretz Israel: New Available Resources” – Rose Feldman

ד"ר מנחם קרן-קראנץ – "יהודי מרמורש : היכרות עם מקורות לחקר שורשי משפחה מקוונים ולא מקוונים"

"The Jews of Maramaros: Exploring On-line and Off-line Genealogical Sources” – Dr. Menachem Keren-Kratz

פרופ' אהרון דמסקי – "אם כל הגנאלוגיות (בראשית 10)"

“The Mother of All Genealogies (Genesis 10)” – Prof. Aaron Demsky

וולף אריק אקשטיין – "בית העלמין היהודי של וינה בוואהרינג 1784-1879 מקור למידע גנאלוגי"

“The Vienna Jewish Cemetery in Waehring 1784-1879 as a Genealogical Source” - Wolf-Erich Eckstein

הרצאות בשפה העברית

סידני קורקוס – "הגירות יהודים ממרוקו לאנגליה במאה ה- 19"

"Immigration of Jews From Morocco to England in the 19th Century” – Sidney Corcos

הרב מאיר וונדר – "המחקר הגנאלוגי במגזר החרדי"

"The Genealogy Research in the Jewish Religious Sector" – Rabbi Meir Wunder

לרה צינמן – "הצצה נדירה לעולמו של יהודי מבלרוס, משפחתו וקהילתו מהמאה ה-19 עד לתחילת המאה ה-20"

"A Rare Glimpse Into the World of a Jew from Belarus, his Family and his Community from the 19th Century until the Beginning of the 20th Century" – Lara Tsinman

ד"ר דב הכהן – "לחקר בתי העלמין והנקרולוגיה של יהודי איזמיר (המאות הי"ז-הכ`)"

"Cemetery Research and Necrology of the Jews of Izmir (17th–20th Century)" – Dr. Dov HaCohen

ד"ר אליעוז ענתבי חפר – "מסתורין ואניגמות במחקר הגנאלוגי אודות משפחת ענתבי"

"Mystery and Enigma in the Genealogical Research of the Antebi Family" - Dr. Elioz Antebi Hefer

ד"ר לאה הבר-גדליה – "שמות משפחה של נשים - בעיות ואתגרים במחקר"

"Female Surnames – Difficulties and Challenges in Research" – Dr. Lea Haber-Gedalia

יום חמישי ה-9 ביולי 2015

הרצאות בשפה האנגלית

טומאש ינקובסקי – "מפקדי המאה ה-19 במרכז אוקראינה, סקירת המקורות העיקריים לגנאלוגיה"

“19th Century Censuses in Central Ukraine, Overview of the Key Resources for Genealogy” – Tomasz Jankowski

ד"ר ויליאם וויצ'ר – "אתר הבית [פורטל] להיסטוריה גרמנית-יהודית"

“A Portal into German-Jewish History” – Dr. William Weitzer

אלי רבינוביץ – "רומן טרגי והשלכותיו – מתמונה אחת למסע מחקר וגילוי !"

"A Tragic Romance and its Consequences: From One Photo to Journeys of Research and Discovery!” – Eli Rabinowitz

נדיה ליפס – "מדריך אולטימטיבי למאגרי מידע צבאיים רוסיים (ללא תשלום) לשימוש במחקר בגנאלוגיה יהודית"

“An Ultimate Guide for Free-to-Use Russian Military Databases in Jewish Genealogy Research” – Nadia Lipes

ד"ר פריץ נויבאואר – "מסמכי ארכיון גילו שמות פרטיים נוספים שהוטלו על יהודי גרמניה בשנת 1939"

“Archive Documents Discovered on Additional First Names Imposed on German Jews in 1939" – Dr. Fritz Neubauer

ג'נט רוזנברג – "האם חומר היסטורי של הקהילות היהודיות בגרמנית הם מקור מהימן לעץ המשפחה שלך?"

“Are German-Jewish Community Histories Trustworthy Source Material for Your Family Tree” – Jeanette Rosenberg

יפים קוגן – "רישומים בסרביים יהודיים – מה קבוצתנו תרגמה ומה חדש"

“Bessarabian Jewish Records – What our Group have Translated and What’s New” – Yefim Kogan

דניאל דרווה – "התפתחויות אחרונות בגנאלוגיה היהודית בארצות דוברות צרפתית"

“Derniers Développements de la Recherche sur la Généalogie Juive dans la Francophonie” – PANEL – Daniel Dratwa

אדם בראון – "התכנית החדשה והמרגשת של 'אבותינו' לקרן לקידום לפרויקטי DNA יהודי"

“Exciting New Avotaynu Foundation Program to Promote Jewish DNA Projects” – Adam Brown

ג'ין-קלוד קופרמינץ – "ברית הדורות: רשת חברתית אוניברסלית לבוגרי בתי ספר של אליאנס"

 “Generation Alliance: A Social Network for Alliance Israelite Universelle Schools Alumni” - Jean-Claude Kupernick

מפגש צהרים של סיג-גרמניה – מרצה, ד"ר יוחאי בן-גדליה

GerSIG Luncheon – speaker, Dr. Yochai Ben-Ghedalia

מפגש סיג-גרמניה

GerSIG Meeting

טוד קנולס – "הפקת המירב מאתר ארגון פמיליסרץ' למחקר יהודי"

 “Getting the Most out of FamilySearch.org for Jewish Research” – W. Todd Knowles

מרליס המפרי – "הסדרה 'לא יכולתי להניח לכך!': מה שאין מספרים לך לגבי הוצאה לאור של ספר משפחה"

“I Couldn’t Put it Down! Series:  What They Don’t Tell You About Family History Publishing” Marlis Humphrey

לארה דיימונד – "לא הכל במרשתת – להתרחק מאנצ'סטרי, פמילי סרץ', מיי הריטג' ולמצוא את הסיפורים הטובים ביותר"

“It Isn’t All Online – Getting Away from Ancestry, FamilySearch, MyHeritage and Finding the Best Stories” – Lara Diamond

אולכסיי ליפס – "מחקר בגנאלוגיה היהודית באוקראינה 1938-1795: טיפים וטריקים, תיעוד ספציפי, הגירה יהודית וארכיונים"

“Jewish Genealogy Research at Ukraine 1795-1938: Tips & Tricks, Specific Documentation, Jewish Migration and Archives” – Oleksiy Lipes

טוני כהנא – "רישומי חיים יהודיים מתקופת השואה במזרח גליציה (1941-1944)"

“Jewish Vital Records from the Period of the Holocaust in Eastern Galicia (1941-44)”- Tony Kahane

פמלה וייסברגר – "יהודים בחדשות! חקר עיתונות היסטורית בינלאומית לגנאלוגים"

“Jews in the News! International Historical Newspaper Research for Genealogists” – Pamela Weisberger

הדסה ליפשיץ – "ג'י.אר.איי – פולין – רישומי פולין הקונגרסאית והדמיות דיגיטליות"

 “JRI-Poland – Congress Poland Records and Digital Images” – Hadassah Lipsius

מפגש צהריים ג'י.אר.אי – מרצה, מיכל מייבסקי

JRI-Poland Luncheon – speaker, Michal Majewski

מפגש מתנדבי ג'י. אר. איי – פולין

JRI-Poland Volunteers Meeting

נייל רוזנשטיין – "קורוצ'ין ובית העלמין הוירטואלי שלה"

 “Krotoschin and its Virtual Cemetery” - Neil Rosenstein

דני וורבוב – "לעשותך בר-זכירה – טיפים, טריקים וכלים לכתיבת זיכרונותיך"

“Making You Memory-able – Tips, Tricks and Tools to Write Your  Memoirs” – Danny Verbov

ד"ר דב הכהן, ד"ר ארנון הרשקוביץ, ד"ר יהודית קליק, ד"ר נוויל למדן, עמוס רון ודאלן טימוטי – פאנל – "מחקר אקדמי רב-תחומי בגנאלוגיה"

“Multidisciplinary Academic Research in Genealogy” – PANEL – Dr. Dov HaCohen, Dr. Arnon Hershkovitz, Dr. Judith Kalik, Dr. Neville Lamdan, Amos Ron and Dallen Timothy

דניאל הורוביץ – "הכנות למסע בבית עלמין"

“Prepare for a Cemetery Trip” – Daniel Horowitz

פיליפ טראורינג – "שימור תצלומים, סריקה וגיבוי דיגיטלי"

 “Preserving Photographs, Scanning, and Digital Backups” – Philip Trauring

נעמי ברט ולינדה לוי – "סיוע, חוף מבטחים ומחנות עקורים: הג'וינט ומלה"ע השנייה"

“Relief Aid, Safe Haven and Displaced Persons Camps: JDC and World War II” – Naomi Barth and Linda Levi

מיכל מייבסקי – "מרכז המחקר של המוזיאון להיסטורית יהודי פולין"

“The Resource Center of the Museum of History of Polish Jews” – Michal Majewski

סרינה רופה – "שושלות ספרדיות: רבנים קריפטו-איריים עם תפנית של רבנים מומרים"

“Sephardic Dynasties: Irish Crypto Rabbis with a Converso Twist” – Sarina Roffe

ישראל בלייברג – " מגן דויד על דגל ירוק וצהוב: יהודים ברזילאים בצבא במלה"ע השנייה"

“Star of David on the Green and Yellow Flag: Brazilians Jewish Military of WWII” – Israel Blajberg

סט יעקובסון – "עדויות אודנגטן 28 – "רשומות זיכרון ממחנות שיקום שבדיים לאחר השואה"

“Testimonies of Odengatan 28 - Memorial Records from Swedish Post-Holocaust Rehabilitation Camps” – Seth Jacobson

ד"ר ג'פרי מרק פאול – "ההיסטוריה, אימוץ והסדרה של שמות משפחה יהודיים באימפריה הרוסית"

“The History, Adoption and Regulation of Jewish Surnames in the Russian Empire” – Dr. Jeffrey Mark Paull

יפים קוגן – "שמות משפחה יהודיים בבסרביה/מולדובה: מה הופך את שמות המשפחה שלנו לייחודיים"

“The Jewish Surnames in Bessarabia/Moldova: What makes our Surnames Unique” – Yefim Kogan

סאלי-אן אמדור-זקס-פיקוס – "30 השנים הבאות : חיזוי מגמות בגנאלוגיה היהודית"

“The Next 30 Years; Predictions of Trends in Jewish Genealogy” – Sallyann Amdur Sack-Pikus

דבי ליפשיץ – "סיפורה של משפחה יהודית גרמנית מורחבת אחת בעת השואה"

“The Story of One Extended German Family During the Shoa” – Debbie Lifschitz

רוזמרי אשל – "שילוב שכבות זיכרון בהיסטוריה המשפחתית שלנו"

“Threading Layers of Memory into our Family Histories” – Rosemary Eshel

רוז פלדמן – "גלוי נשים במשפחתך באמצעות סוציאליזם ועבודה קהילתית: מקרה בוחן ארץ ישראל"

“Tracing the Women in Your Family through Socialism and Community Work: Case Study Eretz Israel” – Rose Feldman

נרדו בונומי  ברוורמן– "תחת שמי טוסקנה: הסיפור והגנאלוגיה של יהודי טוסקנה"

“Under the Tuscan Sun: The Story and the Genealogy of the Jews of Tuscany” –Nardo Bonomi Braverman

דיאן מ. פרייליך – "שימושים ייחודיים במדריכי ערים בארה"ב"

“U.S. City Directory Unique Uses” – Diane M. Freilich

מגאן לויס – "שימוש בעדויות המוקלטות במוזיאון להנצחת השואה שבארה"ב,עבור חקר משפחתך"

“Using the United States Holocaust Memorial Museum’s Online Oral Histories to Research Your Family” – Megan Lewis

סוזנה לייסטנר בלוך – "ספרי יזכור/הנצחה וירטואליים – יצירת אתרים המוקדשים לקהילות יהודיות"

“Virtual Yizkor/Memorials Books - Creating Webpages Dedicated To Jewish Communities (Kehilot)” – Susana Leistner Bloch

נשף סיום – המרצה דיק איסטמן נשף סיום – המרצה, דיק איסטמן

Gala Banquet – Speaker, Dick Eastman

הרצאות בשפה העברית

דניאל שני – "בית הקברות בהר הזיתים"

  "Mt. of Olives Cemetery" - Daniel Shanie

רינה אופנבך - "בנתיבי העפלה" - מרכז המחקר והמידע למורשת ההעפלה ע"ש אלוף מרדכי (מוקה)"

"Benetivei Haa'pala" - The Research and Information Center for Haa'pala Heritage named after General Mordechai (Moka)"

ירון פדהצור – "חציית התהום בגנאלוגיה רבנית: קו התפר שבין הרשומות האזרחיות למקורות יהודיים"

"Crossing the Great Depth in Rabbinical Genealogy: The Line Between Civil records and Jewish Sources" – Yaron Pedizur

ד"ר לאה טייכר   -  "לה קהילה אז קומו לה פמיליה (הקהילה כמשפחה)"

"La Khila Az Como La Familia" – Dr. Lea Teicher

גידי פורז, ד"ר מוטי פרידמן – " עקבות שושלת משפחת זקס, במקורות ובמאגרי המידע "

"Traces of the Zaks Family in Sources and Databases" – Gidi Poraz, Dr. Motti Friedman

יום שישי ה-10 ביולי

הרצאות בשפה האנגלית 2015

אביבה פינסקי –"ביתה ישראל – צאצאים של המלך שלמה או צאצאים של שבט דן ? מוצא לוטה במסתורין"

“Beta Israel – Descendants of King Solomon or Descendants of the Tribe of Dan? Origins Shrouded in Mystery” – Avivah Pinski

שישי משפחתי ------ שישי משפחתי -------

FAMILY FRIDAY!

פאול קינג- "דורות במלחמה: לשזור היסטוריה עולמית עם גנאלוגיה משפחתית"

“Family Generations at War: Weaving World History and Ancestral Genealogy” – Paul King

דבורה שטיינמץ – "סרטים של הגולה היהודית"

"Films of the Jewish Diaspora” – Deborah Steinmetz

פרופ' דניאל ווגנר – " למצוא את ארון בלום בסנט פטרסבורג לפני המלחמה "

“Finding Aron Baum in Pre-War St. Petersburg” – Prof. H. Daniel Wagner

טילן טון - "האדוקים והעניים בירושלים, סיוע מאמסטרדם 1800-1639"

“The poor and the Pious in Jerusalem 1639-1800 - Support for Eretz Israel from Amsterdam” –Ton Tielen

בנאי לין פלדשטיין – "חיפוש כאמנות"

"Searching As An Art"

צבי ברנהרדט- "מקורות ביד ושם למתקדמים"  “Yad Vashem Resources for Advanced Level” – Zvi Bernhardt

הרצאות בשפה העברית

ד"ר אלי בראונר – "אבני דרך לאיתור מידע על חיילי צבא אנדרס- מרוסיה, ארץ ישראל, איטליה ועד פירוק הצבא"

"Milestones for Finding Information About Andres Army Soldiers – Russia, Eretz Israel, Italy to Demobilization" – Dr. Eli Brauner

מריאנה קרונפלד – "מי היה אלישע בן אבויה"

"Who Was Elishah Ben-Aboyah" – Mariana Kronfeld

סימון שליאכטר – "מקורות מידע לא שגרתיים: אוספי הארכיון הציוני כמקור מידע ייחודי בתחום חקר השורשים"

"Unusual Information Sources: Central Zionist Archive Collections As a Unique Information Source For Genealogy" – Simone Schliachter

גידי פורז – "עץ המשאלות - סיפורי מחקר מרגשים"

"The Wishing Tree - Exciting research stories" – Gidi Poraz

ד"ר מיתקה גולוב – "שמות פרטיים מחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל בתקופת בית ראשון"

"First Names in Archaeological Excavations in Israel during the First Temple Period" – Dr. Mitka Golob

סדנא – "גואישג'ן (בשפה העברית)"

“JewishGen (Hebrew)” – WORKSHOP

זאן פייר סטרוויס - סדנא - "ג'י.אי.אר -  פולנד" (בשפה העברית)

“JRI-Poland (Hebrew)” – WORKSHOP – Jean-Pierre Stroweis

ד"ר ארנון הרשקוביץ, רוני גולן – "ללמד גנאלוגיה יהודית למתבגרים"

“Teaching Jewish Genealogy for Teenagers” - Rony Golan, Dr. Arnon Hershkovitz

ד"ר אלכסנדר אברהם – "המאגר המרכזי לשמות נספים ביד ושם – תכניות לעתיד"

“The Central Database of Shoah Victims` Names – Plans for the Future” – Dr. Alexander Abraham