אולם תערוכה

אנו מבקשים להזמינכם להציג בתערוכה הבינלאומית ה-35 לגנאלוגיה יהודית שתתקיים במסגרת הכנס ה-35 לגנאלוגיה יהודית בירושלים בתאריכים 6-10 יולי 2015. כנס זה ימשוך מומחים וחוקרים מישראל, צפון אמריקה, אירופה ועוד ואנו מצפים ל-700-900 משתתפים.

הכנס מתמקד בהעברת מידע ורעיונות הנוגעים לחקר שורשים ומספק הזדמנות פז לקידום מוצרים או שירותים לקהל יעד זה. בהתבסס על ניסיון עבר, משתתפי הכנס הם קהל מתעניין בהצעות השוק הרלבנטי שכולל ספרים (חדשים ובדפוס), מפות, ספרי יזכור, היסטוריות של קהילות יהודיות, חומרי ארכיונים, תכנות ועזרים נלווים, יודאיקה, ממורביליה וכו'.

אולם התצוגה נמצא תמיד בלב ההתעניינות בכנסים הגנאלוגיים המתקיימים מדי שנה ברחבי העולם מכיוון שהוא מאפשר למשתתפים הזדמנות לעיין, לראות ולקנות חומרים שאינם קלים להשגה.

השפה הרשמית בכנס זה היא אנגלית עם מספר הרצאות בעברית שיתורגמו לאנגלית, ולמרות שמרבית הפרסומים יהיו בשפה האנגלית, העברית או האידיש, יש שוק גם לשפות אירופאיות נוספות כגון הולנדית, שבדית, צרפתית וגרמנית.

מקום האירוע

מלון רמדה ירושלים, גשר רופין על שדרות הרצל

מידע כללי 

 • ימי הכנס : שני-שישי, 6-10 יולי ,2015
 • ימי התצוגה : שלישי-חמישי, 7-9 יולי ,2015

לוח זמנים לתצוגה*

יום שלישי, 7 ביולי 2015

הכנות להקמת התצוגה באולם הפתוח       06:00-07:30 

שעות הפתיחה של התצוגה       08:00-17:30

יום רביעי, 8 ביולי 2015

08:00-17:00

יום חמישי, 9 יולי 2015

                    08:00- 17:00

זוהי תכנית ראשונית ושעות התצוגה עשויות להשתנות   *

שימו לב ! הקמת הביתנים חייבת להסתיים ביום שלישי ב-07:30. לאחר מכן לא תורשה הכנסת חומרים לאולם התצוגה.

מערך אולם התצוגה

לחצו כאן לראות את המפה

תשלוםָ*

350 דולר

חברות ישראליות/יחידים חייבים להוסיף 18% מע"מ כנדרש בחוק.

התשלום כולל : 

 • שולחן תצוגה אחד בגודל 1.80 על 0.77 מ'
 • 2 כסאות
 • חיבור לחשמל
 • אינטרנט בסיסי קיים וניתן להתחבר תמורת 95 דולר ליום

אנו קוראים לכם להזדרז ולהירשם מאחר ומספר המקומות מוגבל.

הפניות יטופלו לפי מועד הגעתן. המציגים יוכלו להופיע באתר הכנס אם יבקשו.

חשוב!

 • ניתן לקבל מרחב תצוגה נוסף תמורת תשלום נוסף.
 • מציגים שטרם שילמו על השתתפות מתבקשים להעביר התשלום בהקדם.
 • שירותים נוספים כגון טלפון קווי, אינטרנט מורחב וכו' יכולים להזמין מחברת הכנסים המארגנת תמורת תשלום נוסף שיקבע בנפרד. (rina@ortra.com)
 • החברה המארגנת רשאית לדחות, לשנות ולהעביר את מיקום התצוגה לאזור אחר או יום אחר לפי החלטתה במידה והנסיבות ידרשו זאת. 
 • מציגים המבקשים  שטח להקמת ביתן/תא חייבים להגיש תכנית של הביתן לאישור החברה המארגנת לא יאוחר מ-28 למאי 2015 לידי גב' רינה פאיס rina@ortra.com .
 • מציגים שיש להם תצוגה גבוהה מ-2.5 מטר, או שתצוגתם עשוי ממבנה תומך או מעץ חייבים להציג לרינה אישור מטעם מהנדס קונסטרוקציה.
 • שימו לב : מציגים חייבים להבטיח שצד הביתן שלהם הסמוך למציג אחר  ישמור על אסתטיקה.

מאפיינים וכללים להשתתפות

כל חברה המשתתפת בתצוגה עושה זאת על אחריותה בלבד. כל חברה כזו חייבת בביטוח מתאים עם כיסוי לרכושה, עובדיה ,נציגיה ומבקרים בתצוגה. הכיסוי יהיה לנזק,אבדן והשחתה  מכל זוג שהוא.

אנו מבהירים כי העדר ביטוח או ביטוח חלקי לא יעבירו את האשמה לחברת הכנסים ,ארטרא בכל מקרה לא  לוקחת על עצמה אחריות פיננסית או אחרת מול צד ג' ביחס לסיכון, אבדן או השחתה שיגרמו על ידי צד ג' כולל החברה המציגה או מי מטעמה.

הרשמה ותשלומים

מציגים פוטנציאליים מתבקשים למלא את הטופס להלן ולהחזירו לארטרא בע"מ.

“Exhibition Application Form”

תשלומים יכולים להיעשות בכמה אופנים

  Bank draft in New Israeli Shekel (NIS) to ORTRA Ltd.
Wire transfer in NIS to ORTRA Ltd, Bank Leumi, branch no. 616, 9 Hashlosha st., Tel Aviv, Israel
 Account no. 472330, Swift code: LUMIILITTLV, IBAN: IL68 0106 1600 0000 9510 090
Credit card (Visa, MasterCard, American Express or Diners) in NIS / USD / EURO

עמלת הבנקים מוטלת על המשתתף וחייבת להיות משולמת במקור כתוספת לתשלום ההרשמה

חבילת התשלום חייבת להיפרע במלואה בתוך 21 יום מקבלת האישור ולא יאוחר מ-1 ביולי 2015

הערה חשובה

מיקום מועדף באולם התצוגה יוצע לתומכי הכנס. הקצאת מקום מבוססת על "ראשון נרשם ראשון מקבל שירות". מארגני הכנס ימשיכו לקבל בקשות להקצאת מקום באולם התצוגה ,כל עוד יישאר מקום, עד לתאריך הכנס. בכל מקרה תשלום מלאה עבור התצוגה חייב להגיע לפני מועד תחילת הכנס.

ביטול

החזר תשלום עבור תצוגה יעשה בתנאי שתתקבל הודעה בכתב בארטרא בע"מ לפי הפירוט הזה :

מ- 15 למאי – לא יהיה החזר

בטיחות

 • חברת הכנסים חייבת להבטיח את הפעולות המאורגנות באולם התצוגה בכל דרך שעומדת לרשותה
 • מציגים בביתנים סטנדרטיים אינם רשאים להוסיף אלמנטים לרצועות שסופקו להם על ידי המארגנים ללא אישור מראש
 • כל המבנים והקונסטרוקציות חייבים להיות מאודרים מראש על ידי חברת הארגון לפחות חודש קודם לכנס ולקבל אישור של מהנדס חשמל, קונסטרוקציה או בטיחות וגהות
 • כל הציוד בתצוגה או בהדגמות חייב להיות תואם לדרישות הבטיחות
 • מציגים אינם רשאים להניח  את חומר התצוגה או רהיטים מחוץ לאזור שהוקצה להם
 • מציגים אינם רשאים לחלק פלאיירים או חומרים אחרים בחלקי המלון מחוץ לאולם התצוגה
 • כל מציג אחראי לסדר ולניקיון של הביתן שלו
 • המציגים ימנעו מחסימת כניסות , מרעש או כל דבר אחר שיגרום לאי נוחות למציגים אחרים ושולחנות אחרים כולל מערכת שמע, הגברה מחוץ לאזור שלהם
 • שינוע התצוגות לאולם וממנו וכל הקמה של העמדה, הינם באחריות המציגים ועל חשבונם. כל הציוד חייב להיות ממוקם באולם התצוגה לפני שעות הפתיחה של האולם
 • שינוע או העברה בזמן התצוגה לא יתאפשר
 • מציגים אינם רשאים להוריד את החומרים מעמדת התצוגה בזמן שעות הפתיחה והביקור
 • חל איסור מפורש לפרק חומרי תצוגה וציוד לפני המועד הרשמי של סגירת התצוגה

ביטוח

המארגנים, למרות שיספקו ביטחון כללי שולי, אינם אחראים לגנבה או חבלה ברכוש המציגים. מציגים נדרשים לבטח את עצמם ואת הציוד שלהם נגד גניבה, חבלה או תביעות צד ג' של המבקרים או הצוות.

שירותים נוספים

לפרטים נוספים, מחירים או הדרכה נוספת, סידורים טכניים כגון ריהוט וציוד, לוח זמנים, תכנית הכנס וכו' נא להיכנס לאתר הכנס www.iajgs2015.org

ארגון הכנס

לשאלות ו/או פרטים נוספים נא צרו קשר עם גב' רינה פייס ,מתאמת אולם התצוגה בדוא"ל: rina@ortra.com או בטלפון 03-6384444