הגשת תקצירים

בהמשך לבקשות שהתקבלו המועד להגשת תקצירים נדחה עד ליום חמישי 21 בינואר 2016 24:00. לאחר מועד זה לא יתקבלו הגשות חדשות.

 

עבודות מדעיות יחולקו ל-3 קטגוריות:

1 - עבודות מחקר להצגה במליאה. 
2 - עבודות מחקר המועמדות לפרס (עבודת הפרס)
3 - עבודות מחקר להצגה כפוסטר

(שים לב: תיאורי מקרים ייוצגו כ-QUIZ  ולא יתקבלו כעבודות מחקר להצגה במליאה.)

משתתפים המעוניינים להציג עבודות מחקר באחת מקטגוריות אלו מתבקשים להעביר תקציר באמצעות הטופס המקוון המצוי באתר האינטרנט.

אלו המתקשים להגיש את התקציר דרך האתר מוזמנים לפנות אל שגית ישי sagiti@ortra.com לעזרה. בפנייה יש לכלול את קובץ התקציר במסמך ווארד על פי ההנחיות למטה כולל פירטי התקשרות (טלפון ואימייל) של איש הקשר לעידכונים לגבי התוכנית.

21 בינואר 2016 – מועד אחרון להגשת תקצירים
1 במרץ 2016 – המועד האחרון להגשה מלאה של עבודות מחקר המועמדת לפרס

להגשת תקציר לחץ כאן

הנחיות כלליות להגשת התקציר:

שפת ההגשה:

כותרת ההרצאה, רשימת מחברים ומקומות עבודתם - חובה בעברית ובאנגלית.
גוף התקציר – באנגלית או בעברית
 

הנחיות נוספות לעריכה של התקציר:

כותרת - באותיות גדולות באנגלית עד 15 מילים
מחברים - אות ראשונה של השם הפרטי ושם המשפחה מלא
מקומות עבודה - מחלקה ומוסד לפי סדר הופעתם של המחברים
גוף התקציר - כל תקציר יורכב מראשי הפרקים הבאים מסומן ומודגש בקו: רקע, מטרת המחקר, חולים/חומרים ושיטות, תוצאות ומסקנות. גוף התקציר לא יעלה על 250 מילים.

לתשומת ליבך! על המרצה להירשם לכנס כתנאי לקבלת עבודה לתוכנית.

לחץ כאן לדוגמא של תקציר

 

הגשת עבודה בקטגוריה של עבודת הפרס:

מבין עבודות המחקר שיוגשו על ידי מתמחים ניתן להגיש מועמדות לפרס שתבחר ע"י ועדת הפרס.
מתמחים המעוניינים להשתתף בקטגוריה זו מתבקשים לסמן את העבודה בשלב הגשת התקציר כ- "Prize competition".
בנוסף לתקציר, יש להגיש את העבודה המלאה מסודרת לפי הנושאים הבאים: רקע מדעי; מטרת העבודה; חומרים, חולים ושיטות; תוצאות; דיון ומסקנות; עד לתאריך 1 במרץ, 2016

את העבודה המלאה יש לשלוח בפורמט PDF או WORD בדואר אלקטרוני עד למועד הנ"ל אל: derm@ortra.com. נא לציין בנושא המייל כי העבודה מועמדת לעבודת הפרס.

 

לתשומת לבכם  – הועדה המדעית שומרת לעצמה את הזכות לדחות תקציר או להציעו להצגה כפוסטר במקום הרצאה.

להגשת תקציר לחץ כאן