ועדות הכנס

יו"ר הכנס

 • ד"ר אביב ברזילי

ועדה מארגנת

 • פרופ' אבנר שמר, יו"ר
 • פרופ' דניאל מימוני
 • ד"ר אילן גולדברג
 • ד"ר חגית מץ
 • ד"ר בעז עמיחי
 • ד"ר ברוך קפלן
 • ד"ר מיכל רמון

ועדה מדעית

 • פרופ' דוד אנק, יו"ר
 • פרופ' דן בן אמיתי
 • פרופ' דניאל ורדי
 • פרופ' אמיליה חודק
 • פרופ' אלי שפרכר
 • ד"ר שרון באום
 • ד"ר שרה ולטפרוינד
 • ד"ר מיכאל זיו 
 • ד"ר פליקס פבלוצקי

ועדת הפרס

 • פרופ' עמוס גילהר, יו"ר
 • פרופ' סימה הלוי
 • פרופ' אברהם זלוטוגורסקי
 • ד"ר שושנה גרינברגר
 • ד"ר לב פבלוסקי

ועדת הפוסטרים

 • פרופ' משה לפידות, יו"ר
 • פרופ' מרסלו גרינוולד
 • פרופ' ארנון כהן