החברה הישראלית להפרעת קשב

ביוני 2015  אישרה ההסתדרות הרפואית  בישראל את הקמתה  של החברה הישראלית  להפרעת קשב
רופאים מומחים מכל התחומים העוסקים בהפרעת קשב (פסיכיאטריה, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, נוירולוגיה, נוירולוגיה של הילד, רפואת ילדים, רפואת משפחה) החליטו להקים גוף חדש כדי לקדם ביחד את תחום העיסוק בהפרעת קשב בכל קבוצות הגיל. 
החברה קמה במסגרת ההסתדרות הרפואית בישראל, בשלב זה רק רופאים הם חברים מן המניין, אך החברה מקדמת בברכה הצטרפותם של אנשי מקצוע כל התחומים הרלוונטיים העוסקים בתחום הפרעת קשב שיוכלו להשתלב בפעילויותיה המקצועיות.

מטרות החברה:


1.    להעניק מסגרת ארגונית ומקצועית רב-תחומית לרופאים העוסקים בהפרעת קשב בישראל.
2.    להוות מסגרת קלינית מקצועית בתחום הפרעת קשב; לפעול לקידום הרפואה וההסברה בתחום זה בישראל ובכלל ע"י קביעת אמות מידה מקצועיות, פרסום הנחיות קליניות וריכוז השתלמויות מקצועיות, בשיתוף ובתאום עם איגודים מקצועיים-מדעיים רלוונטיים בהר"י ומחוצה לה. 
3.    לעודד ולקדם מחקר בתחום הפרעת קשב בישראל, בתחומי המחקר הבסיסי והקליני, ובכלל זה לרכז כנסים מדעיים.
4.    לייצג את תחום הפרעת קשב מול גופים סטטוטוריים, רגולטוריים ומבטחי בריאות, בתאום עם הר"י ואיגודים מקצועיים-מדעיים רלוונטיים בהר"י ומחוצה לה.
1.    ליצור ולטפח קשרים עם גופים העוסקים בהפרעת קשב בארץ ובארצות אחרות, כולל גופים בינלאומיים.

כל מי שמעוניין להצטרף לחברה ולהירתם לפעילותה מוזמן לעיין בתקנון החברה ולשלם את דמי החבר.

לתקנון החברה, אנא לחץ כאן

לטופס ההצטרפות לחברה והסדרת תשלום דמי החבר, לחץ כאן

בחסות

בחסות החברה הישראלית להפרעת קשב

               

ובחסותן של החברות