תכנית הכנס המפורטת

יום חמישי, 7 לאפריל 2016

08.00-09.00

התכנסות בוקר וביקור בתערוכה

08.30-09.00

ברכות פתיחה
ד"ר מנור, יו"ר הכנס
פרופ' שחר, יו"ר איגוד לנוירולוגיה של הילד
פרופ' זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה
ד"ר ירדני, מנהלת המח' להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות

09.00-10.00

המרחב הקוגניטיבי לעומת המרחב הסימפטומי, פרופ' קוגהיל

10.00-10.30

הפסקה וביקור בתערוכה

10.30-12.00

סימפוזיונים (אולמות מקבילים)

קומורבידיות I                                                                                                                           (אולם 1)
יו"ר המושב: ד"ר מרזון וד"ר פסקין

השמנת יתר וניתוחים בריאטריים, ד"ר פייגין
הפרעת שינה והפרעת קשב, ד"ר מרקו
סכרת והפרעת קשב, ד"ר מרזון
Primary Headaches and Attention Deficit Disorder in Children and Adolescent, ד"ר גניזי
הפרעת טיקים ו- ADHD, ד"ר רוטשטיין

טיפול במגדרים שונים                                                                                                              (אולם 2)
יו"ר המושב: ד"ר צלניק וד"ר יערי

הפרעת קשב במגזר החרדי, ד"ר יערי
הפרעת קשב במגזר הערבי, ד"ר צלניק
הפרעת קשב במחוננים, ד"ר מנור
הפרעת קשב באסירים, ד"ר אפשטיין

אבחונים ושכיחויות                                                                                                                   (אולם 3)
יו"ר המושב: ד"ר ברגר

הפרעת קשב ופעילות יתר – עלייה בהמצאות, ד"ר דוידוביץ
לינקרינג, מערכת ממוחשבת במרפאה להפרעת קשב – מה חדש?, ד"ר צדקה
אבחון הפרעת קשב Much Ado about Something, ד"ר ברגר
בדיקת TOVA  מול CAARS BRIEF, ד"ר בן שטרית

טיפולים                                                                                                                                     (אולם 4)
יו"ר המושב: ד"ר בלוך וד"ר מאיר

"לא קשוב או חרד שלא קשוב", ד"ר בלוך
ריפוי בעיסוק Cog-Fun, ד"ר מאיר
תרופות חדשות ותופעות לוואי, ד"ר שוורצברג / אגף רוקחות
אימון מוחי, גב' ספקטור
POET, גב' פריש

12.00-12.45

מושב Satellite בחסות חברת 

12.45-13.30

What is the role of amphetamine in treating youth and adults with ADHD: Review of evidence and clinical guidelines​, Prof. Newcorn   

13.30-15.00

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה

15.00-18.00

 

 

 

סדנאות (אולמות מקבילים)

שימוש fMRI וממצאים עדכניים בתחום ADHD, פרופ' ניוקורן                                                          (אולם 1)

רופאי משפחה והתמודדותם עם הפרעת קשב, ד"ר מרזון                                                                (אולם 2)

הדיון הגדול: מוסחות מודרנית - מועילה או מזיקה? בחסות חברת              (אולם 3)

יום שישי, 8 לאפריל 2016

07.30-08.00

התכנסות בוקר וביקור בתערוכה

08.00-09.00

Neural mechanisms of ADHD: results from the NeuroIMAGE study, פרופ' ביוטלאר

09.00-09.30

הפסקה וביקור בתערוכה

09.30-11.00

סימפוזיונים (אולמות מקבילים)

קומורבידיות II                                                                                                                          (אולם 1)
יו"ר המושב: ד"ר ברגר וד"ר מנור

Prevalence and characteristics of Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in patients with Cystic fibrosis (CF), גב' טנאי
Increased prevalence of attention Deficit hyperactivity disorder in children with Familial Mediterranean Fever, ד"ר לביא
הפרעת קשב ואפילפסיה, גב' גלבוע
Case Report על Basal Ganglia Necrosis, ד"ר מנור וד"ר בן פזי
ADHD והפרעה מרדנית. חפיפה, שוני ותגובה לטיפול במטילפנידט, ד"ר גולובצ'יק

העצמה קוגניטיבית – מציאות או פנטזיה? סימפוזיון פולמוסי                                               (אולם 2)
יו"ר המושב: ד"ר אלעד וד"ר וינשטיין

מציאות, ד"ר אלעד
פנטזיה, ד"ר וינשטיין
מהי האתיקה של הגשמת הפנטזיה, פרופ' רכס
המציאות הישראלית של הגשמת הפנטזיה, ד"ר בכרך
דיון חופשי

מחקר יסוד בהפרעת קשב                                                                                                        (אולם 3)
יו"ר המושב: פרופ' אביטל

Environmental enrichment ameliorate the deleterious effects of prenatal stress on attention functioning
Attention functioning following Striatal lesions and psychostimulants administration
The characteristics of prepulse inhibition in children and adolescents suffering from attention deficit disorder: with and without medication

ASD באספקטים נוירו – פסיכיאטריים - הצגת מקרים ודיון קליני                                          (אולם 4)
יו"ר המושב: ד"ר פסקין ופרופ' צחור

11.00-13.00

הפרעת קשב בחיי היום יום
הרצאות קצרות והמחזת מקרים מחיי היום יום - פאנל

ד"ר מנור, ד"ר וינשטיין, ד"ר ברגר, ד"ר מרזון, ד"ר יערי וד"ר לוינסקי

התייחסות למבוגרים וטיפול תואם, פרופ' רוד - נשיא הפדרציה להפרעת קשב, בחסות    

בראנץ' וביקור בתערוכה

סיום

 

בחסות

בחסות החברה הישראלית להפרעת קשב

               

ובחסותן של החברות