מרצים מוזמנים

Prof. David Coghill

Prof. David Coghill

Clinical Professor of Child and Adolescent Psychiatry – United Kingdom
 

 

Prof. Jefferson Newcorn

Prof. Jefferson Newcorn

Associate Professor of Psychiatry and Pediatrics – United States of America
 

Prof. Jan Buitelaar

Prof. Jan Buitelaar

Professor of Child and Adolescent Psychiatry – The Netherlands

בחסות

בחסות החברה הישראלית להפרעת קשב

               

ובחסותן של החברות