מזכירות הכנס

ארטרא בע"מ

ארגון, ניהול וייזום כנסים מקצועיים, תערוכות ואירועים בינלאומיים ומקומיים בישראל

רח' נירים 1, ת.ד. 9352
תל אביב 6109202
טל': 03-6384444 / פקס: 03-6384455 / דוא"ל: nfpa-il@ortra.com

אתר הבית: www.ortra.com