הרשמה לעמותה ולכנס

סוג ההרשמה

דמי הרישום (כולל מע"מ)

הרשמה לעמותת NFPA-IL ולכנס השנתי הראשון 550 ש"ח 
הרשמה לכנס השנתי הראשון בלבד 375 ש"ח 
הרשמה כחברים בעמותת NFPA-IL 250 ש"ח 

 

** תשומת ליבכם: הכנס מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות **

ההרשמה לכנס כוללת:

  • השתתפות בהרצאות הכנס
  • תיק משתתף
  • תוכנית הכנס
  • כל החומר המודפס שיחולק למשתתפי הכנס
  • הפסקות קפה וארוחת צהריים בהתאם לתוכנית הכנס

אפשרויות תשלום

דמי הרשמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

  • כרטיס אשראי (ויזה |  מאסטר קארד  |  דיינרס  |  אמריקן אקספרס  |  ישראכארט).
  • המחאה לפקודת: ארטרא בע"מ, ת.ד. 9352, תל אביב 6109202
  • העברה בנקאית עבור: ארטרא בע"מ, בנק לאומי, סניף המעיפילים 616, השלושה 9 תל אביב, חשבון 95100/90

ההרשמה המקוונת והתשלום בכרטיס אשראי, יתבצעו באמצעות שרת מאובטח.

תנאי תשלום

גביית התשלום תמורת ההרשמה - על ידי ארטרא בע"מ מיד עם קבלת טופס ההרשמה.
החזר התשלום יעשה בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.

 

ביטול השתתפות:

למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תתקבל במזכירות הכנס בכתב במהלך 14 הימים ממועד ביצוע הרישום לכנס, יהיו זכאים לבטל את הרשמתם ולקבל את דמי הרישום במלואם בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה ההזמנה או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם, אלא אם כן הרישום בוצע במהלך 7 ימי העסקים שלפני הכנס.

הודעת ביטול שתתקבל בכתב החל מהיום ה- 15 שלאחר ביצוע ההזמנה, לא יהיו החזרים.