אודות העמותה

להורדת המידע באנגלית, אנא לחץ כאן

אנו שמחים לבשר על הקמת הסניף הישראלי של ארגון ה- NFPA  בישראל!

ארגון ה- NFPA הוקם בארצות הברית בשנת 1896 בעקבות דליקה שפרצה מספר שנים קודם, וגרמה להרס העיר שיקגו.

קבוצת המייסדים שהקימה את הארגון,  ביקשה  לקבוע כללים וחוקים שימנעו מאירוע כזה לחזור פעם נוספת והגדירו את מטרת הארגון : "אנו מסייעים להצלת חיים וצמצום נזקי רכוש באמצעות מידע, ידע ולהט"

We help save lives and reduce loss with information, knowledge (and passion).

ברבות הימים, הפך הארגון למקור ידע ותקינה מוביל בכל תחומי בטיחות האש בארצות הברית ובכל העולם. מספר החברים בארגון מגיע היום   ל -65,000!!!

380 תקנים שונים הצטרפו במהלך השנים בעבודה יסודית ומקצועית בתחומי בטיחות האש השונים. הם מסייעים בהשגת מטרות הארגון באמצעות קריטריונים לתהליכי בנייה, תכנון, שירות והתקנה של מערכות. תקינה זו מוכרת לא רק בארצות הברית אלא משמשת כתקינה מחייבת בארצות רבות בעולם.

הצלחת הארגון באה לידי ביטוי בכך שעל אף עליה באוכלוסיית ארצות הברית, שימוש בחומרי גלם בעירים יותר והגברת השימוש במקורות אנרגיה, מספר הנפגעים בדליקות נמצא בירידה מתמדת.

לפני כשנה, התארגנה קבוצת מייסדים כאן בישראל אשר מצאה לנכון להקים בישראל סניף של הארגון עם מטרות זהות לאלה של הארגון האמריקאי. הרעיון המרכזי הוא להביא לידיעת אנשי המקצוע בישראל, את הידע והנסיון שהצטבר בארגון הבינלאומי לטובת רמת בטיחות האש בישראל.

במהלך השנה, הוצג הרעיון לחברי הוועד המנהל של הארגון האמריקאי  לצורך קבלת אישור להקמת סניף ישראלי, הוקמה העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע"ר) ונרשמה כעמותה מספר 580606036 ונקבעו תחומי העיסוק שלה כדלקמן:

מניעת דליקות, מיגון מפני אש, כיבוי אש, פיתוח מודעות ציבורית בנושא מיגון אש, קידום מחקר , יזום תקינה, קידום שיתוף פעולה וחילופי מידע בין העמותה למוסדות ואירגונים הקשורים לנושא בארץ ובעולם ועוד.

בין השאר, מבקשת העמותה באמצעות חבריה לצמצם את מספר הנפגעים בדליקות ואת נזקי הדליקה באמצעות שיפור המודעות והחינוך לבטיחות אש בקרב הציבור והקהילה.

העמותה מבקשת להשיג את מטרותיה באמצעות ימי עיון, השתלמויות, הקמת וועדות ועוד.

אנו קוראים לכל העוסקים בתחום בטיחות האש במובנה הרחב, להגיע ליום ההקמה ולהצטרף לעמותה.

אתר העמותה