מזכירות הכנס

ארטרא בע"מ
רח' יגאל אלון 94
תל אביב 6109202
טלפון: 03-6384444
דוא"ל: mabatim@ortra.com