ועדות

יו"ר הכינוס (בשיתוף)

ד"ר עידית טבק
פרופ' יצחק גילת
פרופ' אודרי אדי-רקח
גב' בטי ריטבו 

חברי הוועדה האקדמית של הכינוס (לפי סדר הא"ב)

פרופ' אסמעיל אבו סעד  
ד"ר איימן אגרבייה
ד"ר תמי אייזנמן
פרופ' מיכל בלר
פרופ' צ'רלי גרינבאום
ד"ר חגית גליקמן
מר זאב גולדברג
פרופ' מרגלית זיו
פרופ' דורית טובין
פרופ' משה טטר
ד"ר קלודי טל
פרופ' יעקב יבלון
מר שמעון יום טוב
מר פז כהן
פרופ' ציפורה מגן
עו"ד ד"ר תמר מורג
פרופ' גוסטבו מש
ד"ר אלונה פורקוש-ברוך
ד"ר יעל קמחי
ד"ר טל רז
ד"ר ברוריה שדל
גב' חנה שדמי
פרופ' ציפורה שכטמן