הרשמה

הרישום לכנס אינו בתשלום אך מחייב הרשמה מראש.

הירשם עכשיו

בהגיעך לכנס יש לגשת לדלפק הרישום לצורך הדפסת התג.

יש להגיע עם האישור שנשלח אליך בסיום הרישום באתר.

במידה ולא קיבלת אישור רישום, אנא פנה למזכירות הכנס.