הגשת תקצירים

vda,

משתתפים המעוניינים להציג במסגרת תוכנית הכינוס את עבודתם מתבקשים להגיש תקצירים אך ורק באמצעות הטופס המקוון שמפורסם באתר זה ובהתאם להנחיות המפורטות למטה ובמהלך מילוי טופס ההגשה.

 

המועד האחרון להגשת תקצירים - 10 במרץ 2021 

 

 

להגשת תקציר לחץ כאן

 

ניתן להגיש תקצירים בכל אחד מהנושאים המופיעים ברשימה

 

להלן שבע תצורות אפשריות להגשה. 
 
 • הרצאה (15 דק'): הצגה או יישום מתודולוגיה חדשה, בחזית הידע של הנדסת תעשייה וניהול. 
 • סדנה (30 דק'): הצגה של נושא עדכני ברמה של מבוא - Tutorial.
 • מושב (60 דק'): מקבץ של 4 הרצאות בנושא מסויים-יש להגיש את רשימת המרצים, נושאי ההרצאה, ותקצירים בהתאמה.
 • פנל (60 דק'): שיח של מספר מומחים עם מנחה בנושאים מקצועיים ואקדמיים – יש להגיש את רשימת המשתתפים בפאנל. 
 • סיפור ההצלחה שלי (20 דק'): סיפורי הצלחות של יזמים ויזמיות מהווים דוגמא וסיוע בהחלטות לגבי קריירה ומיצוי יכולות של מהנדסים ומנהלים, המהווים מודלים לחיקוי - Role Models.
 • הרצאת מפתח/הרצאה מוזמנת (30 דק'): בכינוס הלאומי יש מקום למספר מצומצם ביותר של הרצאות של אנשי מפתח מהתעשייה, מהאקדמיה או מהממשלה. ניתן להציע מרצי מפתח רק אם יש מידע מוקדם על יכולת המרצה לתת הרצאה מרשימה ומוכנות המרצה להופיע בכינוס. 
 • פוסטר: תצוגה ויזואלית של העבודה. יש להכין את הפוסטר מחומר קל בגודל מקסימאלי של 90 ס"מ רוחב על 150 ס"מ גובה.

 

הנחיות להגשת תקציר

את כל העבודות יש להגיש באמצעות הטופס המקוון באתר זה.
לא יתקבלו הגשות במייל.
 
הרצאה (15 דקות): 
איפיון: הרצאה היא הצגה או יישום מתודולוגיה חדשה, בחזית הידע של הנדסת תעשייה וניהול .
 • כותרת: עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • מרצה/מרצים: שם פרטי ומשפחה.
 • שיוך ארגוני: מחלקה/מוסד אקדמי/חברה/ארגון.
 • פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני.
 • גוף התקציר: עד 500 מילים. ניתן לכלול גרפים ותמונות.
 
סדנא (30 דקות): 
איפיון: סדנא היא הצגה של נושא עדכני ברמה של מבוא (Introduction).
 • כותרת: עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • מרצה/מרצים: שם פרטי ומשפחה.
 • שיוך ארגוני: מחלקה/מוסד אקדמי/חברה/ארגון.
 • פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני.
 • רציונל: מדוע נדרשת סדנא ברמת מבוא בנושא הנבחר.
 • קהל היעד: מי לדעתך יהיה מעוניין להשתתף בסדנא.
 • גוף התקציר: עד 500 מילים. ניתן לכלול גרפים ותמונות.
 
מושב (60 דקות)
איפיון: מושב הוא מקבץ של 4 הרצאות בנושא מסויים - יש להגיש רשימת המרצים ונושאי ההרצאה, כולל תקצירים.
 • כותרת: עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • מנחה המושב ומשתתפי המושב: שמות פרטיים ומשפחה.
 • שיוך ארגוני: לכל אחד ממרצי המושב יש לציין מחלקה/מוסד אקדמי/חברה/ארגון.
 • פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני של מנחה והמרצים במושב.
 • רציונל: מדוע מושב זה חשוב ורלוונטי למשתתפי הכינוס.
 • קהל היעד: מי לדעתך יהיה מעוניין להיות נוכח במושב.
 • גוף התקציר: לכל אחת מההרצאות במושב יש להגיש תקציר של עד 500 מילים. 
 
פנל (60 ד'):  
איפיון: פנל הוא שיח של מספר מומחים עם מנחה בנושאים מקצועיים ואקדמיים. 
 • כותרת: עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • מנחה המושב ומשתתפי הפנל: שמות פרטיים ומשפחה (המציע יכול להציע עצמו או אחד המשתתפים בפנל כמנחה הפנל).
 • שיוך ארגוני: לכל אחד ממשתתפי הפנל יש לציין מחלקה/מוסד אקדמי/חברה/ארגון.
 • פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני של מנחה ומשתתפי הפנל. 
 • רציונל: מדוע פנל זה חשוב ורלוונטי למשתתפי הכינוס.
 • קהל היעד: מי לדעתך יהיה מעוניין להיות נוכח בפנל.
 • גוף התקציר: יש להגיש תקציר של עד 500 מילים שכולל את עיקרי הפנל והשאלות שיופנו למשתתפי הפנל לצורך דיון. 
 
סיפור ההצלחה שלי (20 ד'): 
איפיון: סיפורי הצלחות של יזמים ויזמיות מהווים דוגמא וסיוע בהחלטות לגבי קריירה ומיצוי יכולות של מהנדסים ומנהלים, בבחינת Role Models. בהרצאה זו ניתן להציג מיזם על ידי המייסד/הבעלים.
 • כותרת: עד 15 מילים. במידה וההגשה היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • פרטי המציג: שם פרטי ומשפחה.
 • שיוך ארגוני: מחלקה/מוסד אקדמי/חברה/ארגון.
 • פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני של המציג.
 • רציונל: מדוע סיפור ההצלחה שלך חשוב ורלוונטי למשתתפי הכינוס.
 • קהל היעד: מי לדעתך יהיה מעוניין להקשיב לסיפור ההצלחה שלך.
 • תקציר: יש להגיש תקציר של עד 500 מילים שכולל את עיקרי סיפור ההצלחה שלך.
 
הרצאת מפתח / הרצאה מוזמנת (30 דקות): 
איפיון: בכינוס הלאומי יש מקום למספר מצומצם ביותר של הרצאות של אנשי מפתח מהתעשייה, מהאקדמיה או מהממשלה. ניתן להציע מרצי מפתח רק אם יש מידע מוקדם על יכולת המרצה לתת הרצאה מרשימה ומוכנות המרצה להופיע בכינוס. 
 • כותרת: עד 15 מילים. במידה והכותרת היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • פרטי מרצה מפתח מוצע: שם פרטי ומשפחה.
 • שיוך ארגוני: מחלקה/מוסד אקדמי/חברה/ארגון.
 • פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני של המציע ושל מרצה המפתח המוצע.
 • רציונל: מדוע מרצה מפתח זה הוא רלוונטי לכינוס הלאומי ה-22 להנדסת תעשיה וניהול.
 • תקציר: יש להגיש תקציר של עד 500 מילים שכולל את עיקרי הרצאת המפתח.

 

פוסטר (תצוגה ויזואלית): 
איפיון: עבודות אשר יתקבלו להצגת פוסטר בכנס יתבקשו להכין פוסטר מחומר קל בגודל מקסימאלי של 90 ס"מ רוחב על 150 ס"מ גובה, לתלייה ע"ג לוחות אשר יסופקו ע"י המארגנים בכינוס.
 • כותרת: עד 15 מילים. במידה והכותרת היא בשפה האנגלית נא לכתוב את הכותרת באותיות גדולות.
 • פרטי המציג: שם פרטי ומשפחה.
 • שיוך ארגוני: מחלקה/מוסד אקדמי/חברה/ארגון.
 • פרטי קשר: כתובת דואר אלקטרוני של המציע ושל המציג.
 • גוף התקציר: עד 500 מילים. ניתן לכלול גרפים ותמונות.

 

עבודות מחקר מצטיינות

 • במסגרת הכינוס יוענקו שלושה פרסים לעבודות מחקר מצטיינות של סטודנטים במחקר.
 • סטודנטים המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים להגיש מאמר מלא לפי ההנחיות המפורסמות באתר עד לתאריך 10 במרץ, 2021.

 

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

הערות כלליות

 • יש לשמור על רמה מקצועית גבוהה של התקצירים המוגשים. תקצירים שלא יעמדו בדרישה יידחו.
 • ניתן להציג אירועים (Case studies) אך יש להימנע מהצגת תכנים שיווקיים.
 • לכל משתתף יותר להציג עבודה אחת בלבד במסגרת הכינוס (המגבלה אינה קיימת לגבי הצגת פוסטרים). כמו כן יכול המשתתף להיות שותף גם למאמרים אחרים שהוגשו אך לא להציגם.
 • על אחד המחברים להירשם לכינוס כתנאי לקבלת עבודה לתוכנית. 

 

לתשומת לבכם – הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לדחות תקציר או להציעו להצגה כפוסטר במקום הרצאה.

 

להגשת תקציר לחץ כאן

המועד האחרון להגשת תקצירים - 10 במרץ 2021