וועדת משנה למתן פרס מפעל חיים מטעם האקדמיה

 נוהל וקריטריונים

 

כללי

פרס מפעל חיים נועד לציין את פועלו של מקבל הפרס ואת תרומתו המדעית, ההוראתית והניהולית לקידום מקצוע הנדסת התעשייה וניהול בארץ  ובעולם.

קריטריונים לפרס

המועמדים לפרס חייבים להיות חוקרים ומדענים בעלי הכרה לאומית ובינלאומית אשר היו פעילים במקצוע לפחות 25 שנה. לצורך הערכת כל אחד מהמועמדים יבחנו הנושאים הבאים:

 1. התרומה המחקרית של המועמד כפי שבאה לידי ביטוי בתוצרים האקדמיים של המועמד, כולל מאמרים, הרצאות בכנסים, כתיבת ועריכת ספרים, דוחות מדעיים.
 2. המעמד הלאומי והבינלאומי של המועמד כפי שבא לידי ביטוי בפעילות לאומית ובינלאומית, תפקידים של ניהול אקדמי (רמ"ח, ראש בית ספר, דיקן), עורך ירחונים מדעיים, זוכה במענקים למחקר מדעי מקרנות תחרותיות ומקרנות לא-תחרותיות,  פרסים מטעם גופים אקדמיים בינלאומיים, הזמנה לכינוסים ומפגשים בינלאומיים לשם הצגת הרצאות והרצאות מפתח.
 3. התרומה הלאומית של המועמד לקידום הקשר בין אקדמיה ותעשיה, כפי שבאה לידי ביטוי במעורבותו בארגון כינוסים ואירועים שונים בתחום הנדסת תעשיה וניהול בארץ.
 4. תרומתו החינוכית  כפי שבאה לידי ביטוי  בתפקידים אקדמיים ובהנחיית סטודנטים.  

ועדת הפרס

לצורך הערכת מועמדים תיבחר על ידי הוועדה המארגנת ועדת פרס בת 3 חברים לפחות שאחד מהם ישמש כיו"ר ללא זכויות הצבעה יתירות ביחס לשאר החברים בה. חברי ועדת הפרס חייבים להיות בהווה או בעבר חברי סגל אקדמי באחת האוניברסיטאות בארץ או בחו"ל.

דיוני ועדת הפרס יהיו באחריות יו"ר הועדה ובחירת מקבל הפרס תתקבל על ידי רוב – רצוי בהסכמה פה אחד. החלטת ועדת הפרס על זהות מקבל הפרס המלווה בסיכום פעליו יובאו לאשרור הועדה המארגנת של הכינוס לא יאוחר מחודש לפני  תאריך האירוע.

 

ועדת פרס למפעל חיים מטעם האקדמיה

 • פרופ׳ אמריטוס נחום פינגר

  יו״ר
  אוניברסיטת בן גוריון

 • פרופ׳ אבי שטוב

  טכניון – מכון טכנולוגי לישראל 

 • פרופ׳ עודד מימון

  אוניברסיטת תל אביב

 • פרופ' שוקי דרור

  אורט בראודה