ועדות הכינוס

ועדה מארגנת

 • פרופ’ אמריטוס אהוד מניפז*

  יו"ר הכינוס
  אוניברסיטת בן גוריון
  יו"ר חבר הנאמנים לשכת המהנדסים והאדריכלים
  יו"ר קרן עירא לעסקים טכנולוגיה וחברה

 • פרופ' יוסי בוקצ'ין*

  סגן יו"ר הכינוס - אקדמיה
  אוניברסיטת תל אביב

 • אינג' רמי בן-חיים

  סגן יו"ר הכינוס - תעשייה
  יו"ר משותף, אגודת מהנדסי תעשייה וניהול

 • פרופ' שוקי דרור*

  סגן יו"ר הכינוס - אקדמיה
  המכללה להנדסה אורט בראודה ונציג המכללות

 • אינג' ענת זלמה-גורן

  סגנית יו"ר הכינוס - תעשייה
  יו"ר משותף, אגודת מהנדסי תעשייה וניהול

 

 • ד"ר אדיר אבן*

  אוניברסיטת בן-גוריון

 • ד"ר יונית ברון*

  אוניברסיטת אריאל

 • פרופ' יל הרר*

  הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

 • ד"ר איציק כהן*

  אוניברסיטת בר אילן

 • יוסי להד

  האיגוד הישראלי לרובוטיקה ומערכות נבונות

 • פרופ' נחום פינגר

  אוניברסיטת בן גוריון

 • פרופ' רון קנת

  מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

* חברי הועדה המתמדת