מזכירות הכנס

Ortra
ארטרא בע"מ, יגאל אלון 94 בית אלון 2 תל אביב, ת.ד. 9352, 6109202
טל': 6384444 - 03
פקס: 6384455 - 03

לבירורים ניתן לשלוח מייל לתיבת הכנס :  gastro@ortra.com