חסויות

יהלום

Sanofi

פלטינום

Rafa

זהב

Tradis Gat

כסף

MegaPharmAbbottJanssenMedtronic

ארד

Johnson & Johnson MedtechBrainstorm Marketing