חברי הוועדה המדעית

  • פרופ' אבן טוב פריד סמדר

  • ד"ר דני איתן

  • ד"ר מידד גרינברג

  • פרופ' גליה גריסרו

  • ד"ר גיורא וויזר

  • ד"ר רותם טל

  • פרופ' אילן יונגסטר

  • ד"ר מאיר מי זהב

  • ד"ר ראוף נאסר

  • ד"ר טל שניר