הרשמה

 

הרשמה מוקדמת עד ה 28 לאוגוסט 2023

הרשמה מאוחרת 29 לאוגוסט -7 לספטמבר

 

חבר.ת הר"י

לא חבר.ת הר"י

חברת הר"י

לא חבר.ת הר"י

מתמחה

100 ש"ח

120 ש"ח

130 ש"ח

150 ש"ח

מומחה.ית, כולל גמלאים.יות עד גיל 75 ש'

180 ש"ח

200 ש"ח

230 ש"ח

250 ש"ח

מקצועות סיעוד ופארארפואיים

 

120 ש"ח

 

150 ש"ח