הרשמהיומן אאוטלוקהצטרפו לאגודהצור קשרהגשת תקצירים
נושאי הכינוס
 • איכות חיים, קידום בריאות, פנאי והתנדבות
 • גרו- טכנולוגיה ופיתוח סביבה ידידותית לרווחת הזקן
 • הרפואה הגריאטרית בראי העתיד- חדשות וחידושים
 • ביולוגיה של הזיקנה- הארכת חיים בכל מצב?
 • הזיקנה בראי האמנות, התרבות והתקשורת.
 • מדיניות היערכות עתידית בנושאי כלכלה וחברה בחברה מזדקנת.
 • משפחות רב-דוריות - היבטים רגשיים, חברתיים וכלכליים
 • חינוך, מחקר ויחסי אקדמיה ופרקטיקה בתחום הגרונטולוגיה
 • בני ה- 100+- העתיד עוד לפניהם...
 • Aging in place - היערכות החברה בקהילה ובמוסדות לזקנים
 • חקיקה ואתיקה למניעה וטיפול באי שוויון בזקנה.
 • שילוב של מטפלים פורמאליים ולא פורמאליים בזקנים-הווה ועתיד
 • אוכלוסיות מיוחדות: קבוצות מיעוט, נפגעי ניצול ואלימות
 • סוגיות סוף החיים ומוות
 • מיניות וזוגיות בזיקנה
 • ניצולי שואה וצאצאיהם – דור שני, שלישי, רביעי