הרשמהיומן אאוטלוקהצטרפו לאגודהצור קשרהגשת תקצירים
ועדות הכינוס

פרופ' יצחק בריק - יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה
פרופ' ארנולד רוזין - נשיא הכינוס הדו שנתי ה- 21

ועדה מארגנת
ד"ר ורדה גרין - יו"ר הועדה המארגנת
גב' ורה שלום - יו"ר הועדה המארגנת
ד"ר פנינה גוטמן פריש 
גב' יולי גת
מר יוסי קפלן
מר דמיטרי תורן

ועדה מדעית
ד"ר ליאורה בר טור - יו"ר הועדה המדעית
ד"ר גרי סינוף - יו"ר הועדה המדעית
ד"ר מעיין אגמון
ד"ר עדית בן שם
פרופ' יורם ברק
פרופ' שירה הנטמן
ד"ר אנה זיסברג
ד"ר יורם מערבי
ד"ר יובל פלגי
פרופ' ואדים פרייפלד
ד"ר אביבה קפלן
פרופ' אברהם רזניק
 

ועדות פרסים

תעודות הוקרה לציון תרומה ייחודית למען האוכלוסיה הזקנה בישראל: 
מר יהונתן למברגר – יו"ר
גב' יעל בנבנישתי
גב' אורנה בר

פרס מחקר בתחום הזקנה:       
ד"ר יורם מערבי – יו"ר
ד"ר יעקב בכנר
ד"ר אביבה קפלן

תעודת הוקרה למפעל חיים:     
גב' יולי גת – יו"ר
מר רוני ארניה
מר דרור רותם