תכנית הכנס

לתכנית המדעית לחץ כאן 

 

* 11/3/18- התכנית עודכנה, פורסמה התכנית למושב האחיות 

* 19/3/18- פורסם עדכון לתכנית מדעית