מארגני הכנס והתערוכה הרפואית

ארטרא בע"מ, רח' יגאל אלון 94, מגדל אלון 2 קומה 28, ת.ד. 9352 תל אביב 
טל': 6384444  - 03
פקס: 6384455 - 03