מי אנחנו?

מרכז מהות למידע, למחקר ולפיתוח בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך הוא מרכז ארצי הפועל בשיתוף פעולה בין מכללת לוינסקי לחינוך לבין אגף שפ"י במשרד החינוך. המרכז פועל ברשות המחקר, ההערכה והפיתוח של מכללת לוינסקי לחינוך.

הנחות היסוד שבהן מעוגן החזון של מרכז מהות ארצי שאובות מן הספרות המקצועית הרלוונטית ומממצאי מחקרים המחזקים את הטענה כי לסוג ולטיב הקשר בין ההורים לבין מערכת החינוך השלכות על ההתפתחות ההוליסטית של הילדים ועל הישגיהם הלימודיים והחברתיים.

הצורך המצדיק את קיומו של מרכז מהות ארצי הוא מיעוט ידע שיטתי ואמפירי לביסוס מדיניות בתחום של קשרי משפחה ומערכת החינוך ולפיתוח פרקטיקות, מודלים ותוכניות הכשרה בדיאלקטיקה בין התאוריה לבין ההתנסות.

בהתבסס על כך, מטרותיו של מרכז מהות ארצי:  

 • לקדם מחקר ופיתוח בנושא קשרי משפחה ומערכת החינוך
 • להיות מרכז ארצי למידע
 • לעודד שותפות בין אנשי מחקר מדיסציפלינות שונות ובינם לבין צוותי חינוך, רשויות, ארגונים ומשרדים שעוסקים בתקשורת הורים-מערכת החינוך
 • לפעול בזיקה להכשרת מורים ולפיתוחם המקצועי 

מכאן שהפעילות במרכז רלוונטית לגורמים הבאים:

 •  חוקרים העוסקים בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך מנקודות מבט של הדיסציפלינות השונות: חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פילוסופיה, מדיניות, מינהל, היסטוריה ונוספות
 • מכשירי מורים ומי שעוסקים בפיתוח המקצועי של  מורים
 • אנשי מדיניות ברשויות המקומיות ובאגפים השונים של משרד החינוך
 • אנשי שדה המפתחים פרקטיקות, מודלים ותוכניות פעולה המעוגנים במחקר
 • יועצים, מנחים ומדריכים של קבוצות הורים וקבוצות מורים

וכן לכל מי שמאמין בעקרונות המובילים הבאים:

 • הפרקטיקה והמחקר תלויים באיכות המפגשים בין אנשים, גופים, ארגונים, תחומי דעת, קהילות ותרבויות
 • הצלחת המפגשים האלה מתבססת על נכונות כל הצדדים לקבל את קיומו של האחר ולהבין את הפרספקטיבות השונות