הגשת תקצירים

מועד הגשת התקצירים הסתיים (5.2.2017)

 

  תודה למגישי התקצירים 

הודעות על קבלה/ אי קבלה ושיבוץ יתקבלו בקרוב