מזכירות הכנס

ארטרא בע"מ, רח' נירים 1, ת.ד. 9352 (בית קנדה) תל אביב 6109202
טל': 6384444  - 03
פקס: 6384455 - 03
דואר אלקטרוני    ISPGAN2017@ortra.com