מרצים בכנס

                                                                          

ד"ר רביד שטראוסמן                ד"ר עומרי קורן              Prof. Bajaj Jasmohan 

 

 

                                                                    

  פרופ' יהודה רינגל               פרופ' ערן אלינב           פרופ' זמיר הלפרן 

 

 

                                                           

 פרופ' זיו בן ארי                 פרופ' אורן שיבולת             פרופ' ירון אילן