מזכירות הכנס

ארטרא בע"מ
רח' נירים 1, ת.ד 9352, 61092 תל אביב
טל': 03-6384444
פקס: 03-6384455

IsASL2017@ortra.com