עלויות רישום

מעמד 

רישום מוקדם עד 15 באוקטובר 2017

רישום מאוחר מתאריך 16 לאוקטובר 2017 

עלות למתמחה באורתופדיה וחבר בעמותת הפיזיותרפיסטים   ₪ 250.00 ₪ 350.00
עלות למי שאינו חבר  ₪ 300.00 400.00

 

*העלות הינה לשני ימי הכנס