הרשמה לכנס

 

דמי הרשמה
רופא / מומחה / מציג 180 ש"ח
אחות / מתמחה / סטודנט / גימלאי 150 ש"ח

 

*** המחירים כוללים מע"מ ***

תשלום דמי ההרשמה כוללים:

 

* כניסה להרצאות

* כניסה לתערוכת הכנס

* הפסקות קפה

* ארוחת צהריים

* השתתפות ב- Happy Hour

להורדת טפסי רישום אנא לחץ על הפורמט המועדף:

 

     

ביטול השתתפות:

למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תתקבל במזכירות הכנס בכתב במהלך 14 הימים ממועד ביצוע הרישום לכנס, יהיו זכאים לבטל את הרשמתם ולקבל את דמי הרישום במלואם בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה ההזמנה או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם, אלא אם כן הרישום בוצע במהלך 7 ימי העסקים שלפני הכנס.

הודעת ביטול שתתקבל בכתב החל מהיום ה- 15 שלאחר ביצוע ההזמנה ועד ליום 1 באוקטובר, 2016, יוחזרו דמי ההשתתפות במלואם פחות 50 ₪ דמי טיפול. לאחר מועד זה לא יהיו החזרים.