תכנית מדעית

30.5 יום חמישי

18:30-19:30

"שולחן עגול" – דיון בנושא השתלמות עמיתים

20:00-22:00

ארוחת ערב חגיגית 

31.5 יום שישי

דיונים יוטמעו בזמני המושבים, ויקבעו לפי שיקול דעת יושבי הראש ובהנחייתם

המרצים מתבקשים להביא בחשבון שהזמן שהוקצב להרצאה כולל גם זמן לשאלות ולדיון

 

08:00-10:00- מושב 1

08:00-08:05 Welcome (S. Eylon)

 

Lengthening and surgical techniques 

 

08:05-08:35 History and Evolution of the Limb Lengthening (M. Eidelman)

 

08:35-08:45 The OrthoSpin Automatic strut (E. Segev)

 

08:45- 09:05 Osteotomies Using Intramedullary Fixation (S. Nelson)

 

Spine 

 

09:05- 09:25 Spinal tumors in pediatric patients: clinical peculiarities and treatment options (A. Mushkin)

 

09:25-09:35 Pelvic and spino-pelvic sarcoma in pediatric patients (D. Nikomarov) 

 

09:35-09:45 The pelvis in CP scoliosis Spine Fusion – spare it or fuse it? (D. Ovadia)

 

09:45-10:00 Thoracic cervical kyphosis in pediatric patients (A. Mushkin) 

 

 

10:00-10:30 הפסקת קפה

 

10:30-13:30- מושב 2

Neuromuscular and extremes 

 

10:30-10:40

 

The orthotic effect and functional benefit of DF FES in children with hemiplegic CP (I. Segal)

 

10:40-11:00 Bone and joint TB in children: the experience of all-Russian surgical center focused on infectious osteology - retrospective analysis of 25-years' experience (A. Mushkin)

 

 

11:00-11:10 14 years old Above Knee Amputation s/p CRPS – moral and rehabilitation dilemmas (M. Eidelman)

 

11:10-11:20 Can we make a difference? One year experience and impressions as a single orthopedic surgeon nationwide in Palau (L. Schorr)

 

11:20-11:40 Unexpected unusual experiences during an Orthopedic life – not the ones you have already heard (D. Reis)

 

Hip 

 

11:40-12:00 Controversies in SCFE (S. Nelson)

 

12:00-12:10 Slipped Capital Femoral Epiphysis and growth hormone treatment (T. Kravel, N. Sherr-lurie, A. Schindler)

 

12:10-12:20 US and X-rays in children over 6 months of age with DDH (E. Lebel)

 

12:20-12:30 Initial clinical experience of C-arm flat-detector CT intraoperative use in pediatric orthopedics. (M. Zaidman, V. Goldman, T. Shrabaty, A. Soroka, N. Simanovsky)

 

12:30-13:30

דיון בנושאי IPOS – עדכון על הפעילות שהתקיימה בשנה האחרונה, פעילות צפויה בשנה הקרובה, השתלמות עמיתים והוראת מתמחים

 

 

13:30-14:30 ארוחת צהרים קלה

 

 

19:00-20:30 ארוחת ערב

 

21:00-23:00 פעילות חברתית

1.6 יום שבת

דיונים יוטמעו בזמני המושבים, ויקבעו לפי שיקול דעת יושבי הראש ובהנחייתם

המרצים מתבקשים להביא בחשבון שהזמן שהוקצב להרצאה כולל גם זמן לשאלות ולדיון

 

08:15-10:30 - מושב 3

 

Making up for yesterday's program 

 

08:15-08:30 THR in the young (Y. Bar-Ziv)

 

08:30-08:45 Treating early onset scoliosis with MCGR – lessons we've learned (A. Sigal)

 

Metabolic and Trauma 

08:45-09:15 Deformity correction in Metabolic Bone Disorders and Updates on the management of children with Osteogenesis Imperfecta in 2019 (R. Hamdy)


09:15-09:25 "Treatment of Hypophosphatemic Rickets patients: a new era" (L. Zeitlin, D. Ovadia, E. Segev, Y. Levental, R. Kleper, L. Kapusta, Y. Wilnai, A. Brener)

 

09:25-09:35 Fractures in SB/SCI (S. Eylon, M. Frankl)

 

09:35-09:45 Trampoline-related injuries in 20015-2018 in Schneider Children Medical Center (L. Fuchs, E. Mercado, T. Becker, P. Kedem, D. Weigl)

 

09:45-10:05 Algorithm for the management of Growth Plate Injuries (R. Hamdy)

 

10:05-10:15 A rare type of nerve entrapment after displaced supracondylar humerus fracture (E. Lebel)

 

10:15-10:25 Case report of rare distal ulna focal fibrocartilaginous dysplasia followed by wrist deformity correction with literature review. (M.Zaidman, V.Goldman, T.Shrabaty, N.Simanovsky)

 

10:30-11:00 הפסקת קפה

 

מושב 4 -11:00-13:00 

Foot and Knee 

11:00-11:20 The Cavus Foot: management ’a la carte‘ - a personal series of 52 operated feet (R. Hamdy)

 

11:20-11:30 Subtalar Arthroreisis with Calcaneostop Screw in juvenile Flexible Symptomatic Pes Plano Valgus Management - Initial Clinical Experience (T. Shrabaty,V.Goldman,N.Simanovsky ,M.Zaidman)

 

11:30-11:40 Evaluation and follow up of Subtalar Arthroeresis (M. Singer, L. Schorr, W. Al Ayoubi, I. Zahalka, Z. Feldbrin)

 

11:40-11:50 Foot size differences in unilateral clubfeet (E. Lebel)

 

11:50-12:10 How to approach the unstable knee in congenital limb deficiencies (R. Hamdy)

 

12:10-12:20 Hemiepiphysiodesis for coronal angular knee deformities: Tension-band plate versus Percutaneous transphyseal screw (G. Shapiro, T. Adato, S. Paz, T. Shrabaty, R. Lamdan, N. Simanovsky, M. Zaidman, V. Goldman)

 

12:20-12:30 The modified Langenskiold procedure for congenital habitual dislocation of the patella - Report on 5 patients (N. Bor)

 

12:30-12:40 Leg Length Discrepancy In Discoid Lateral Meniscus – A Clinical Observation that may support an early diagnosis (M. Yaniv)

 

12:40-12:50 Discoid lateral meniscus in children: A retrospective study (A. Kettanie, D. Weigl, E. Mercado, P. Kedem, T. Becker)

 

12:50-13:00 Summing up, thank you's and good bye's (S. Eylon)

 

 

 

 

 

הרצאות אורחים מחו"ל

פרופ' מושקין:

  • Spinal tumors in pediatric patients: clinical peculiarities and treatment options
  • Bone and joint TB in children: the experience of all-Russian surgical center focused on infectious osteology (retrospective analysis of 25-years experience)
  • Thoracic cervical kyphosis in pediatric patients

פרופ' חאמדי על:

  • The management of children with Osteogenesis Imperfecta in 2019
  • Algorithm for the management of Growth Plate Injuries
  • Deformity correction in Metabolic Bone Disorders
  • How to approach the unstable knee in congenital limb deficiencies
  • The Cavus Foot: management ’a la carte‘ – a personal series of 52 operated feet