Social Program

יום רביעי 18 בנובמבר 2020 בשעה 20:15

20.15- פעילות אינטראקטיבית ברוח חיפ"פ והחברה לסי אף- מיועד לצעירים וצעירים ברוחם. 

בהנחיית ועד חיפ"פ-  פרסים לזוכים. 

נא להצטרף עם מחשב או טלפון נייד לכל משתתף. 

21:00 - רותם אבוהב 

רותם אבוהב בספיישל לייב בזום

 

Join the Event

Passcode: 18112020