הרשמה

סוג החדר חבר כולל דמי הרשמה לא חבר/ נציג חברת תרופות
דה לקס
למשתתף כולל לינה * 1,842 ₪ 2192 ₪
תוספת לבן /ת הזוג 475 ₪ 475 ₪
חדר לשלושה מבוגרים 3,413 ₪ 3,763 ₪
חדר לזוג וילד 2,994 ₪ 3,344 ₪
לזוג ושני ילדים 3,672 ₪ 4,022 ₪
לזוג ושני ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 4,576 ₪ 4,926 ₪
לזוג ושלושה ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 4,983 ₪ 5,333 ₪
חדרים משודרגים
בוטיק
למשתתף (כולל לינה ליחיד בחדר לשני לילות *) 2,157 ₪ 2,507 ₪
תוספת לבן / ת זוג 475 ₪ 475 ₪
חדר לשלושה מבוגרים 3,755 ₪ 4,105 ₪
חדר לזוג וילד 3,329 ₪ 3,679 ₪
חדר לזוג ושני ילדים 4,019 ₪ 4,369 ₪
לזוג ושני ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 5,215 ₪ 5,565 ₪
לזוג ושלושה ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 5,629 ₪ 5979 ₪
סוויטה
למשתתף (כולל לינה לשני לילות *) 2,340 ₪ 2,690 ₪
תוספת לבן/ ת הזוג 475 ₪ 475 ₪
חדר לשלושה מבוגרים 3,938 ₪ 4,288 ₪
חדר לזוג וילד 3,512 ₪ 3,862 ₪
חדר לזוג ושני ילדים 4,179 ₪ 4,529 ₪
השתתפות ללא לינה כולל דמי הרשמה *
יום ה ' כולל ארוחת ערב / יום ו' כולל ארוחת צהריים 150 ₪ 300 ₪
יום ה' ו- ו' כולל ארוחת ערב יום חמישי וארוחת צהריים שישי 300 ₪ 600.₪
תוספות
ארוחת צהריים שבת מבוגר 142 ₪
ארוחת צהריים שבת ילד 100 ₪
טיול יום שבת למשתתף 40 ₪

 *יחיד בחדר לשני לילות
**עלות לשני לילות

להרשמה