מידע למשתתפים

תאריכים חשובים:

תאריכי הכנס: 28-29 לאוקטובר, 2021 (ימים חמישי ושישי)
מועד אחרון להגשת תקצירים: 31 למרץ, 2020
 

שפה:

השפה הרשמית של הכנס היא עברית.
מרבית ההרצאות יועברו בשפה העברית, למעט הרצאות של מרצים מוזמנים מחו"ל אשר יועברו באנגלית. 

התכנית המדעית של הכנס וכן ספר התקצירים יפורסמו באנגלית ועברית. 


קוד לבוש:
קוד הלבוש להרצאות ואירועי הערב הוא קז'ואל עסקי.

 

תג שם:
בהגיעך לכנס, יוענק לך תג שם אשר יאפשר את כניסתך לאולמות ולתערוכה.
אנא הקפיד/י לענוד את תג השם לכל אורך הכנס.