עלויות והרשמה

עלות לשני לילות לחצי פנסיון רופא מומחה חבר מרכז CF  צוות רב תחומי חבר מרכז CF לא חבר / חברות תרופות
זוג בחדר 1,820 ₪ 753 ₪ 3,037 ₪
יחיד בחדר 1,569 ₪ 502 ₪ 2,694 ₪
שלושה מבוגרים בחדר 2,884 ₪ 1,817 ₪ 4,265 ₪
זוג וילד בחדר הורים 2,446 ₪ 1,379 ₪ 3,827 ₪
זוג ושני ילדים בחדר הורים 3,073 ₪ 2,006 ₪ 4,582 ₪
זוג ושני ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 3,826 ₪ 2,759 ₪ 5,335 ₪
זוג ושלושה ילדים בשני חדרים עם דלת מקשרת 4,327 ₪ 3,260 ₪ 5,964 ₪
תינוק 60 ₪ 60 ₪ 60 ₪
תוספות
ארוחת צהריים יום חמישי נלווה מבוגר 50 ₪ 50 ₪ 129 ₪
ארוחת צהריים חמישי ילד ( 2-12 ) 50 ₪ 50 ₪ 129 ₪
ארוחת צהריים שבת מבוגר 232 ₪ 232 ₪ 232 ₪
ארוחת צהריים שבת ילד 232 ₪ 232 ₪ 232 ₪
השתתפות ללא לינה כולל ארוחת צהריים יום חמישי 250 ₪ 250 ₪ 250 ₪
השתתפות ללא לינה כולל ארוחת צהריים יום שישי 250 ₪ 250 ₪ 250 ₪
השתתפות ללא לינה כולל ארוחת צהריים חמישי ושישי לא כולל ארוחות ערב 500 ₪ 500 ₪ 500 ₪

להרשמה