הכנס הארצי ה-8, ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל. טראסק, נמל תל-אביב // 4.12.2014

לשמירה ביומן

נותני חסות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת הכנס

 

חברי הועדה

יו"ר הארגון, מהנדס שמואל אנגל

יו"ר ועדת הכנס, מהנדס ליאור שחורי

מנכ"ל הארגון, עו"ד ליאור בר-און

חבר הועדה (גזבר), מהנדס אילן פדר

חבר הועדה, אדר' שי אילון

רכזת הכנס, גב' מור קרן

לתכנן, לנהל ולהוביל את אתגרי המחר

מאורגן ע"י:   ארטרא בע"מ | טל': 972-3-6384444+ | דוא"ל: iocea@ortra.com


פיתוח האתר: טרגט מערכות בע"מ | עיצוב: סטודיו קליימקס

 

* ההגרלה נערכת על ידי הארגון, בפיקוחו של עו"ד מאור רוט, בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977. עותק מתקנון ההגרלה ניתן למצוא במשרדי הארגון.