Invited Speakers

Ludwig Kappos

Michal Schwarz

Dimitrios Karussis

Tamir Ben-Hur

Gianvito Martino

Antonio Uccelli

Rennatto Montegazza

Carlo Avolio

Ariel Miller

Socrates Tzartos

Marinos Dalakas

Leslie Probert

Nikolas Grigoriadis

Dimos Mitsikostas

Kostas Killindireas

Talma Brenner

Roni Milo

Joab Chapman

Avraham Ben-Nun

Irun Cohen

Nathan Karin

Arnon Karni

Alon Monsonego

Adi Vaknin

Ari Waisman

Anat Achiron

Dana Eckstein

Mia Levite

Aksel Siva

Ibrahim Kassis

Nathan Karin

Anna Maria Papini

Sara Eyal