לתמונות הכנס

 

מידע כללי ופרסים

פרסומים מצטיינים

במסגרת הכינוס יוענקו שלושה פרסים לעבודות מחקר מצטיינות של סטודנטים במחקר.

פרסי מפעל חיים

במסגרת הכינוס יוענקו פרסי מפעל חיים לאיש אקדמיה בכיר ולמהנדס תעשייה וניהול, מטעם לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.