אודות הכנס

החברה הישראלית מאופיינות בריבוי זהויות ובשונות (DIVERSITY) רבה בין אזרחיה: שונות חברתית שונות כלכלית, שונות אתנית-עדתית, שונות לאומית, שונות דתית ושונות פיסית-מנטלית. המתחים הנוצרים כתוצאה מהשונות בין הקבוצות והזהויות הללו עשויים לגרום להדרתן של אוכלוסיות רבות מהמרחב הציבורי. להדרתה של אוכלוסייה כזו או אחרת מהמרחב הציבורי עשויות להיות השלכות הרות גורל על החברה; כמו לפגוע ביכולתה לפעול מתוך סולידריות חברתית, להביא לפגיעה בתפקוד המשק ובצמיחתו, ולמעשה לפגוע בחוסנה הלאומי של החברה.

לאור המציאות הנגלית לעינינו ומתוך דאגה לעתיד מדינתנו אנו מאמינים כי נדרשת פעולה מקיפה ורוחבית מצד הרשויות ומצד מקבלי ההחלטות שתכליתה הפיכת השונות וריבוי הזהויות המאפיינות את החברה הישראלית, מחסם למשאב.

המכללה האקדמית אחוה מטפחת ערכים של רב תרבותיות, סובלנות, הכרה בשונות ומתן כבוד לאחר. אין המדובר במילים בלבד; המכללה היא בבואה של החברה הישראלית והיא מורכבת מפסיפס אנושי מגוון ומרתק המשקף זאת נאמנה: נשים וגברים, דתיים לצד חילוניים, יהודים לצד בני מיעוטים - בליל של זהויות, עדות ומגזרים כולם יחד תחת קורת גג אחת לומדים ומלמדים. בנוסף, הסטודנטים לומדים במסגרת תכנית הלימודים שלהם קורסים בנושא  "שונות" ו"רב תרבותיות" המעניקים להם כלים שיתרמו לפיתוחו של שיח ציבורי (Discourse) אחר, שבכוחו להשפיע על שינוי פניה ותרבותה של החברה הישראלית. המכללה רואה בבוגריה שליחים ושגרירים באשר יהיו ומאמינה כי בידיהם הכלים להתמודד עם דעות קדומות, בידיהם הכוח להטמיע את הערכים המבוססים על תמת הרב-תרבותיות, בידיהם הכוח לשנות ולעצב את המציאות החברתית בישראל- הם שומרי הסף של גחלת הרב תרבותיות. 

המכללה האקדמית אחוה, בהיותה מוסד המכשיר בוגרים וביניהם עובדי הוראה; מחנכים, מורים ומנהלים מבקשת לקחת את הובלת תהליך השינוי ולהניח את המסד והפלטפורמה עליה יפגשו אנשי אקדמיה, קובעי מדיניות ואנשי מקצוע העושים במלאכה כמעשה שגרה ויחד מתוך הפרייה הדדית יניעו את גלגלי השינוי.

כנס אחוה הראשון לשונות והרב תרבותיות יערך ב- 22 במאי 2014 ומטרתו היא לפתח ולהוביל דיאלוג בין הקבוצות והזהויות השונות המרכיבות את החברה הישראלית מתוך פתיחות, הבנה והכרה בשונה ובאמצעותו לקדם ערכים של סובלנות וכבוד לאחר. הכנס נועד לעורר דיון ביקורתי וער בנושא ולסייע בהעלאתו לראש סדר העדיפויות הציבורי-לאומי. במסגרתו יידונו היבטיו השונים ומשמעויותיו של נושא השונות והרב תרבותיות ובסופו יוצעו דרכי פעולה קונקרטיות להתמודדות עם האתגרים שהוא מציב לפתחה של החברה הישראלית.

כנס אחוה לשונות ורב תרבותיות לשנת 2014 יהיה ראשון בסדרה של כנסים שנתיים. בכנסים הבאים יידונו היבטים נוספים של הנושא והשלכותיהם על החברה הישראלית ועל חוסנה הלאומי, תסקרנה הפעולות שנעשו מאז הכנס הקודם ותוערך מידת הצלחתן להביא לשינוי מדיניות.

מושבי הכנס:

מושב 1: מקומם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה – שרטוט החזון ודרכי הגשמתו

מושב זה ידון במקומם הראוי בחברה של אנשים עם צרכים מיוחדים ובתהליכים שיש לקיים על מנת לאפשר שינוי במסגרת המשפחה, הממסד הציבורי, מוסדות טיפוליים וחינוכיים. הדיון יתייחס למוקדי הקושי כמו גם למנופי ההצלחה, בדרך למימוש החזון.

מושב 2: אוכלוסיות מודרות – מאפיינים, אתגרים ועשייה ציבורית

המושב ידון באתגרים המרכזיים עמם מתמודדות קהילות מודרות. כיצד נראית החברה הישראלית מנקודת מבטן של אוכלוסיות אלה ומהן נקודות החיבור האפשריות בינן לבינה? המשתתפים יוזמנו לבחון את מקומו של הציבור אליו הם חשים שייכות, על הרצף שבין שמירה על ייחודיות מחד גיסא והשתלבות בחברה מאידך גיסא.

מושב 3: שונות ושוויון הזדמנויות בשוק התעסוקה

המושב ידון בהבדלים התרבותיים המשפיעים על אופן התנהלותו של תהליך הקבלה לעבודה. מחקרים מראים כי אנו נוטים להעריך באופן חיובי יותר אנשים הדומים לנו במין ובגזע וכי בחינת מועמדים לעבודה איננה נעשית באופן אובייקטיבי וחסר פניות. ננסה להבין מהם הכלים שבאמצעותם ניתן להתמודד עם התופעה וכיצד ניתן לפרוץ את תקרת הזכוכית?.

 

בסיום הכנס תוצג חוברת המסכמת את הדיונים ומציגה נייר עמדה לשינוי מדיניות.

 

ההרשמה לכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מוקדמת ובאישור המכללה האקדמית אחוה.

להרשמה