תכני הכנס יועברו בשידור חי בוידאו באתר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ובאתר
וכן באמצעות למכשירי דור 3 בסלולר

כמו כן ישודרו באתרי האינטרנט הבאים: