מזכירות הכינוס:


ארטרא בע"מ רח' נירים 1, ת.ד. 9352 (בית הספנות)
תל אביב, 61092
טלפון: 6384444 - 03 פקס: 6384455 - 03
דואר אלקטרוני: qmed@ortra.com